NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Urząd Marszałkowski wsparł żołnierzy stacjonujących na granicy.

Podziękowanie za służbę

W tym roku mija pięć lat od czasu utworzenia 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Gen. Elżbiety Zawackiej.
Od samego początku dowództwo i żołnierze brygady współpracują z urzędami, instytucjami i firmami z województwa. Współpraca ta ma na celu przede wszystkim zaopatrywanie potrzeb lokalnych społeczności, ale nie tylko.
Władze Urzędu Marszałkowskiego jeszcze pod koniec mijającego roku wyszły z inicjatywą obdarowania stacjonujących na granicy terytorialsów upominkami. Powód był jeden: wdzięczność za poświęcenie, oddanie i wybór służby dla Polski w czasie, gdy inni świętowali przyjście nowego roku.
Z ramienia marszałka prezenty wręczyli: marszałek Zbigniew Sosnowski i płk. w stanie spoczynku Eugeniusz Lala. Upominki odebrali dowódca brygady płk. Krzysztof Stańczyk i dowódca 83 blp ppłk. Andrzej Sikora.
We wcześniejszych latach Urząd Marszałkowski został nagrodzony m.in. i konkursie „Pracodawca przyjazny WOT”. Wyróżnienie to przysługuje pracodawcom szczególnie rozumiejącym specyfikę służby w formacji i poświęcenie żołnierzy ochotników.

8K-PBOT