NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Gimnazjum SPSK w Modzerowie

Dnia 15 czerwca 2012 roku w Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Ceremonia rozpoczęła się w Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Włocławskiej ks. biskupa Wiesława Alojzego Meringa, prowincjała Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani O. Świerada M. Pettke CCG  oraz kapłanów przybyłych z diecezji i różnych stron Polski. Ksiądz Biskup swoim dekretem włączył Gimnazjum SPSK w Modzerowie w poczet szkół katolickich i poświęcił sztandar.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki: jego mama – pani Marianna oraz brat – pan Stanisław Popiełuszko wraz z dziećmi. Ponadto tego dnia placówka gościła ks. kanonika Wacława Nowackiego – kolegę ks. Jerzego z czasów służby wojskowej, ks. Michała Kotowskiego reprezentującego proboszcza i kustosza Sanktuarium Bł. Jerzego na warszawskim Żoliborzu, panią Katarzynę Soborak – notariusz w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego oraz licznych przedstawicieli władz samorządu terytorialnego, Przyjaciół  i Darczyńców szkoły.
Podczas Eucharystii ks. bp Wiesław Alojzy Mering wygłosił Homilię i poświęcił sztandar, który następnie został przekazany Pani Dyrektor przez przedstawicieli Rady Rodziców. Po ucałowaniu sztandaru Pani Dyrektor zaprezentowała go wszystkim zgromadzonym gościom i przekazała szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Msza św. ubogacona była pięknym śpiewem rozradowanego szkolnego chóru oraz chóru kościelnego. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni w Sanktuarium goście obejrzeli przygotowany przez nauczycieli i uczniów montaż słowno-muzyczny, podczas którego przybliżona została sylwetka bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Występ młodzieży został nagrodzony gorącymi brawami i entuzjazmem uczestników uroczystości. Kolejnym punktem programu było odśpiewanie Litanii do bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a następnie ucałowanie relikwii Patrona. Po zakończonych uroczystościach w Sanktuarium nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych szkół oraz wszystkich uczestników na włocławską tamę przy akompaniamencie orkiestry Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku pod dyrekcją pana Grzegorza Augustynowicza. Zaproszeni goście oddali hołd męczennikowi bł. ks. Jerzemu oraz złożyli kwiaty pod Krzyżem przy włocławskiej tamie. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do budynku szkoły. Tutaj odbyło się uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej przez Ojca Prowincjała i jej odsłonięcie przez Panią Mariannę Popiełuszko. Okolicznościową tablicę wykonał artysta – Pan Janusz Bisaga, a ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich oraz społeczność szkolna. Po powitaniu wszystkich przybyłych gości nastąpił akt nadania imienia szkole. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pani Violetta Błasiak odczytała i przekazała na ręce Pani Dyrektor Teresy Nowackiej Akt Nadania Imienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki Gimnazjum SPSK w Modzerowie. Później nastąpiło ślubowanie na sztandar, w którym uczniowie, rodzice i pedagodzy przyrzekali całym sercem i ze wszystkich sił zwyciężać zło dobrem, służyć Ojczyźnie oraz dbać o dobre imię szkoły. Następnie zabrali głos świadkowie życia i męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Pani Dyrektor i zaproszeni goście.
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w moich oczach”, którego organizatorem było Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych z regionu włocławskiego oraz szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w całej Polsce. Celem konkursu było m.in. propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat życia, postawy moralnej i działalności bł. księdza Jerzego oraz zachęcenie uzdolnionych literacko i plastycznie uczniów do działań twórczych.

W dniu 4 czerwca 2012 roku odbyło się posiedzenie jury międzyszkolnego konkursu literackiego. Komisja w składzie:

– Dyrektor Teatru Impresaryjnego we Włocławku – pan Jan Polak (przewodniczący),

– wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku – dr Maciej Krzemiński,

– proboszcz parafii pw. MB Fatimskiej we Włocławku – o. Kamil Kraciuk,  wyłoniła następujących zwycięzców i wyróżnionych:

I miejsce

Klaudia Banasiak z klasy IIIc z Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku pod kierunkiem Danuty Kamińskiej

II miejsce

Małgorzata Dąbrowska z klasy IIIb z Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku pod kierunkiem Danuty Kamińskiej

III miejsce

Amanda Michalak z klasy IIIc z Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku pod kierunkiem Danuty Kamińskiej

Wyróżnienia:

Aleksandra  Zdrojewska z klasy IIIb z Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku pod kierunkiem Danuty Kamińskiej

Natalia Jaworska z klasy IIa z Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku pod kierunkiem Katarzyny Gołębiewskiej.

Komisja w składzie: Małgorzata Waliszewska-Kaniewska, artysta plastyk – przewodnicząca komisji, Adam Zapora, historyk sztuki – członek komisji, o. Szymon Korytowski – członek komisji, wyłoniła następujących zwycięzców i wyróżnionych:

I miejsce

Piotr Paul z klasy Ib z  Zespołu Szkół nr 11 we Włocławku Gimnazjum nr 11 pod kierunkiem Danuty Szmajdy

Agnieszka Czupryniak z klasy IIIc z Zespołu Placówek Oświatowych Lubień Kujawski Gimnazjum im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim pod kierunkiem Marzeny Jędrzejczak

II miejsce

Jakub Woźniak z klasy Ia z Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku pod kierunkiem Anny Kuczyńskiej

Krzysztof Jerużalski z klasy Ib Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku pod kierunkiem Bożeny Sobierajskiej

Paulina Podgórska z klasy IIIb z Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku pod kierunkiem Anny Kuczyńskiej

III miejsce

Natalia Kopczyska z klasy IIIb z Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku pod kierunkiem Kamili Szylbert

Ewelina Pilarczyk z klasy Ia z Zespołu Szkół nr 11 Gimnazjum nr 11 we Włocławku pod kierunkiem Danuty Szmajdy

Gabriela Nowaczewska z klasy Ib z Zespołu Placówek Oświatowych Lubień Kujawski Gimnazjum im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim pod kierunkiem Marzeny Jędrzejczak

Wyróżnienia:

Joanna Froch z klasy Ie z Gimnazjum nr  2 im. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku pod kierunkiem Anny Kuczyńskiej

Oliwia Szymczak z klasy IIc z Zespołu Placówek Oświatowych Lubień Kujawski Gimnazjum im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim pod kierunkiem Marzeny Jędrzejczak

Sandra Dzięcielewska z Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku pod kierunkiem Kamili Szylbert.

Wreszcie przyszedł czas na pyszny obiad. Można było również zwiedzić placówkę,  wpisać się do kroniki szkolnej oraz obejrzeć wystawę poświęconą Patronowi szkoły.
 Honorowy Patronat nad uroczystością objęli: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz Bracia Pocieszyciele z Getsemani – kustosze Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Honorowy Patronat nad konkursem literacko-plastycznym pod tytułem „Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w moich oczach” zorganizowanym z okazji nadania imienia Gimnazjum SPSK objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko- Pomorski Pani Ewa Mes, Starosta Włocławski Pan Kazimierz Kaca, Wójt Gminy Włocławek Pani Ewa Braszkiewicz,  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy Pani Anna Łukaszewska.

Patronami medialnymi uroczystości zostali: Telewizja Kujawy, Niezależny Portal Internetowy Powiatu Włocławskiego powiatwloclawski.pl, „Puls Regionu”, Włocławski Portal Pracy pracawloclawek.pl oraz Włocławskie Portale Internetowe: wloclawski24.pl, mlodywloclawek.pl, naszwloclawek.pl.

 SP Modzerowo