NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Unijne środki na przebudowę ulicy Kapitulnej

Prace drogoweWniosek złożony przez prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego o dofinansowanie I etapu przebudowy ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwestii dofinansowania projektu. Oznacza to, że niebawem zostanie podpisana umowa. Wartość inwestycji to 10,2 mln zł, z czego wkład unijny wyniesie 5,1 mln zł. Przypomnijmy, iż wykonawcą I etapu inwestycji będzie konsorcjum włocławskich firm: „Spec-Dróg” (lider konsorcjum), Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom”, „Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” oraz „Drogi i Mosty Antoni Popowski”, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na roboty budowlane – 7,25 mln zł.

– Prace będą podzielone na etapy – mówi Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka. – Pierwszy ma zakończyć się w 2010 roku. Zakresem przebudowy objęte będą ul. Fredry, Zgodna, Gajowa na odcinku od ul. Wiejskiej do Szuwarowej, oraz ul. Wiejska od skrzyżowania Zgodna – Gajowa, do granic miasta (w kierunku Brześcia Kujawskiego).

Zakres prac obejmie roboty drogowe, wykonanie jezdni o szerokości 7 m i obustronnego chodnika o szerokości 1,5 m. Wybudowana będzie także ścieżka rowerowa o szerokości 2 m oraz zatoki autobusowe. Konsorcjum firm wykona także nowe kanalizacje odprowadzające wody opadowe, przebuduje oświetlenie drogowe i urządzi zieleń. Wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Wiejska – Zgodna – Gajowa. Roboty obejmą także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Kolejne etapy budowy obejmą ul. Kapitulną na odcinku od. ul. Długiej do ul. Jastrzębiej oraz połączenie ul. Kapitulnej z ul. Wieniecką, wraz z przeprawą mostową przez rzekę Zgłowiączkę (długość mostu – 48 m oraz ciągi pieszo-rowerowe – 2 x 4 m). Powstaną tam jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa i zatoki autobusowe. Etap III przewiduje przebudowę ul. Kapitulnej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Długiej, wraz z budową tunelu dla pieszych i rowerzystów w rejonie istniejącego wiaduktu PKP. Tunel, wraz ze ścieżką rowerową będą miały szerokość 4 m. Zbudowane będą także jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa oraz zatoki autobusowe. Odcinek od ul. Jastrzębiej do ul. Szuwarowej został wyłączony na chwilę obecną z realizacji ze względu na protesty mieszkańców. Przebudowę planuje się rozpocząć podczas III etapu realizacji inwestycji. Cała inwestycja ma się zakończyć w 2012 roku. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.