Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

|

TO JEST Stara wersja strony NaszWloclawek.pl - Przejdź na nową! Zapraszamy!

|

Radio GRA |  Radio PIK |  E-Mail |  SMS |  INFO |  Program TV |  Twój BIORYTM 

TO JEST Stara wersja strony NaszWloclawek.pl - Przejdź na nową! Zapraszamy!                         TO JEST Stara wersja strony NaszWloclawek.pl - Przejdź na nową! Zapraszamy!


TO JEST Stara wersja strony NaszWloclawek.pl - Przejdź na nową! Zapraszamy!

Wiadomości z magistratu (05.03)

Włocławek, dn. 5 marca 2009 r.

Finał Pucharu Polski piłkarzy ręcznych – dziś konferencja prasowa Dziś o godz. 11.00 w sali nr 302 ratusza przy Zielonym Rynku 11/13 rozpocznie się konferencja prasowa poświęcona finałowi Pucharu Polski piłkarzy ręcznych, w którym zagrają: Vive Kielce i Zagłębie Lubin. Decyzję o przyznaniu naszemu miastu prawa organizacji tego spotkania podjął Związek Piłki Ręcznej. Mecz odbędzie się 18 lub 19 kwietnia br.

Badanie klimatu inwestycyjnego Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego Realizacja projektu „Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Parku Przemysłowo-Technologicznego” wymaga przygotowania opracowania, które oceni klimat inwestycyjny terenów Strefy. W ramach tego opracowania wykonane zostanie więc badanie klimatu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów mających wpływ na decyzje inwestorów o lokalizacji inwestycji w danym rejonie. Pod uwagę zostaną wzięte takie elementy, jak warunki makroekonomiczne, dostępność komunikacyjna, stopień przedsiębiorczości, kapitał ludzki oraz współpraca z instytucjami otoczenia biznesu. Wykonane zostaną także inne niezbędne badania, które określą sprzyjający klimat dla planowanego przedsięwzięcia. Przewiduje się, że dokument ten zawierać będzie również analizę atrakcyjności inwestycyjnej w odniesieniu do innych, już realizowanych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Przewidywany termin wykonania tego opracowania to 31 maja 2009 r. Wydział Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta zaprasza do składania ofert firmy, które w ciągu ostatnich 5 lat wykonały prace koncepcyjne i uczestniczyły w realizacji co najmniej dwóch parków przemysłowych. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 do dnia 16 marca 2009 r. Powyższe opracowanie wykonane zostanie w ramach otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wsparcia finansowego dotyczącego osi priorytetowej „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, poddziałania 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów 054 414-44-20, 054 414-44-77, 054 414-40-44 lub pisząc na adres poczty elektronicznej: przedsiebiorczosc@um.wloclawek.pl.

Analiza formalno-prawna nieruchomości Urząd Miasta przystępuje do wykonania analizy formalno-prawnej nieruchomości przeznaczonych pod realizację „Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Parku Przemysłowo-Technologicznego”. Celem tego badania jest wykonanie opracowania zawierającego opis nieruchomości i obejmuje następujące sekcje: ekonomiczną, prawną, podatkową, finansową, techniczną oraz środowiskową. Dokument ten pozwoli określić procedurę udostępnienia terenów Strefy przyszłym inwestorom. Przewidywany termin wykonania analizy to 15 kwietnia 2009 r. Wydział Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej zaprasza do składania ofert firmy, które w ciągu ostatnich 5 lat wykonały prace koncepcyjne i uczestniczyły w realizacji co najmniej 2 parków przemysłowych. Oferty należy składać do 9 marca br. w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13. Analiza realizowana jest w ramach poddziałania 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów 054 414-44-20, 054 414-44-77, 054 414-40-44 lub pisząc na adres e-mail: przedsiebiorczosc@um.wloclawek.pl.Włocławek w programach profilaktycznych W najbliższy poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się ceremonia podpisania umów – porozumień na realizację regionalnych programów zdrowotnych. Nasze miasto zadeklarowało udział w 5 programach w roku 2009: aktywności fizycznej seniorów ( 60 osób ), przeciwnowotworowej edukacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ( 600 osób ), profilaktyki raka jelita grubego i prostaty ( 200 osób ), profilaktyki chorób płuc ( 100 osób ) oraz wczesnego wykrywania nowotworów skóry ( 360 osób ). Cztery z wymienionych programów były już realizowane w roku ubiegłym. W tym roku nowością będzie program profilaktyki chorób płuc, w ramach którego będą wykonywane badania spirometryczne i prześwietlenia rtg.

Dziś mija termin składania ofert Dziś mija termin składania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań samorządu w zakresie: profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz ochrony zdrowia, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM przy ul. Kościuszki 12. Na profilaktykę uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym samorząd przeznaczy prawie 400 tys. zł. Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych zostaną dofinansowane łączną kwotą 70 tys. zł.

Kto wyremontuje przychodnię Jutro ( piątek ) w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej nastąpi otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na modernizację przychodni nr 3 przy ul. Olszowej. W placówce zostaną wyremontowane m.in.: klatka schodowa, korytarz, poczekalnie i toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców W najbliższy poniedziałek, tj. 9 marca br. w godz. 10.00–14.00 w sali nr 5 ratusza przy Zielonym Rynku 11/13 dyżurować będą konsultanci Lokalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Specjaliści udzielą bezpłatnych porad z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz informacji odnośnie zakładania własnego biznesu. Pracownicy Punktu udostępnią potrzebne dane teleadresowe oraz wskażą bazy zawierające informacje o dłużnikach. Punkty Konsultacyjne pełnią funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla małych i średnich przedsiębiorców. Na terenie całego kraju działa ich blisko 200. Kolejne spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta we Włocławku 24 marca. Dodatkowych informacji udziela Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, która mieści się przy ul. Kopernika 4, pod numerem telefonu (056) 658-62-90. Szczegóły znajdują się także na witrynie www.iph.torun.pl.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Dziś o godz. 13.00 w sali 302 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Radni rozpatrzą informacje o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2008 rok oraz sprawozdanie w wykonania uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasto Włocławek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Przedmiotem obrad będzie również omówienie kontroli obowiązku przyjmowania przez Prezydenta i Zastępców Prezydenta w ramach wtorkowych przyjęć, realizacja zapisów i ustaleń podczas przyjęć interesantów w latach 2007-2008. Radni powołają także Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/02/09 rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2009 roku.Przypominamy o odbiorze decyzji podatkowych Jeszcze nie wszyscy włocławianie, którzy są zobowiązani do płacenia podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego odebrali roczne decyzje podatkowe. Urząd Miasta przypomina o obowiązku odebrania tych dokumentów w kancelarii ratusza. Do odbioru zobowiązane są osoby, których doręczyciel trzykrotnie nie zastał w domu i nie miał możliwości pozostawienia korespondencji. Kancelaria Urzędu Miasta mieszcząca się na parterze, w pokoju nr 3 czynna jest w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00. Przypominamy, iż 16 marca br. upływa termin płatności I raty ww. podatków. Płatności dokonywać można w kasach przy ul. Zielonym Rynku 11/13, w godzinach od 8.30 do 15.30, a także przelewem bankowym na rachunek nr 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100.

„Kopernik” ma już 50 lat Na Zjazd Absolwentów upamiętniający 50 rocznicę istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku zapraszają członkowie Stowarzyszenia Absolwentów. Impreza, która będzie okazją do spotkania nauczycieli, koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy odbędzie się 13 czerwca 2009 r. Organizatorzy zjazdu informują wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w uroczystości, iż do dnia 15 kwietnia br. należy nadsyłać wypełnioną deklarację wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres: Koło Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, 87‐800 Włocławek 2 skrytka pocztowa 123. Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.lo2.wloclawek.q4.pl, na której znajduje się również galeria zdjęć z dawnych lat. Absolwenci II LO zapraszają także do portalu „Nasza Klasa”, na którym został stworzony specjalny profil szkoły – www.nasza-klasa.pl/school/9176.

Z danych Wydziału Komunikacji Z danych Wydziału Komunikacji UM wynika, że wśród zarejestrowanych samochodów osobowych, dominują pojazdy w grupie wiekowej od 11 do 15 lat, które stanowią 27 %. Samochody w wieku 6-10 lat stanowią 22 %, a powyżej 30 lat - 6 %. Najmniej zarejestrowanych jest pojazdów w grupie wiekowej do 2 lat, które stanowią 4,7 %. Przypomnimy, że na koniec 2008 r. zarejestrowanych było 40.908 samochodów osobowych.

Uwaga, zmiana oznakowania Na parkingu przy pl. Wolności obok postoju taksówek zostało zmienione oznakowanie dotyczące sposobu parkowania. Obecnie można parkować jedynie równolegle do krawędzi jezdni. W tym miejscu nie można już stawiać samochodu pod skosem. Zmiana podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Podczas wyjazdu z parkingu nietrudno było o kolizję. Dziś w godzinach porannych strażnicy miejscy ustawią na parkingu pachołki drogowe, aby na początku, bez sięgania po bloczek mandatowy, uświadomić kierowcom zmianę oznakowania.

© www.naszwloclawek.pl