NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Trzeci etap przebudowy ulicy Kapitulnej

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na trzeci, ostatni etap przebudowy ulicy Kapitulnej. W ramach tego zadania przebudowane będą ulice: Gajowa, na odcinku pomiędzy Szuwarową a Kapitulną, a także Kapitulna, na odcinku pomiędzy Gajową i Jastrzębią oraz na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem Wysokiej z Długą a Okrzei. Wykonawca zbuduje także tunel dla pieszych i rowerzystów pod torami linii kolejowej, po północnej stronie ul. Kapitulnej.

Przy okazji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przebuduje sieć wodociągową na odcinku od Wysokiej do Okrzei. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, w obrębie wiaduktu kolejowego, zbuduje fragment sieci cieplnej na długości ok. 80 metrów. Zakres robót obejmie głównie budowę i przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych (wraz z wiatami przystankowymi) oraz zatok postojowych. Szacunkowa wartość zamówienia (robót budowlanych) wynosi 17 mln 248 tys. zł (bez VAT). Wnioskowana kwota unijnego dofinansowania na III etap, jaką miasto otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 12 mln 436 tys. zł. Oferty można składać do 30 września br. Prace zakończą się w ciągu 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Przypomnijmy, iż do końca listopada, zgodnie z aktualnym zaawansowaniem robót, powinien się zakończyć trwający drugi etap remontu ulicy Kapitulnej – od ul. Słonecznej do ul. Jastrzębiej. Nadal trwa budowa ul. Obwodowej, którą połączy ul. Kapitulną z ul. Wieniecką, zaś nad Zgłowiączką dobiega końca budowa mostu. Wykonawcą trwającego od kwietnia ubiegłego roku drugiego etapu przebudowy ulic w tej części miasta, jest firma „Strabag” z Pruszkowa, zatrudniająca miejscowych podwykonawców.

Gotowe odcinki ulic są systematycznie oddawane do użytku. Zadanie obejmowało przebudowę ul. Kapitulnej, od skrzyżowania ulic Wysokiej i Długiej do ul. Jastrzębiej oraz wykonanie połączenia ul. Kapitulnej z ul. Wieniecką. Oddany do użytku będzie tam prawie 50-metrowy most przez rzekę Zgłowiączkę. Całkowity koszt drugiego etapu to 21 mln 240 tys. zł. Z unijnej kasy Włocławek otrzymał na ten cel 9 mln 570 tys. zł. 29 lipca 2010 roku zakończono pierwszy etap przebudowy ul. Kapitulnej. Wykonawcą pierwszego etapu inwestycji było konsorcjum włocławskich firm: „Spec–Dróg”, Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom”, „Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” oraz „Drogi i Mosty Antoni Popowski”. Całkowita wartość projektu wyniosła 8 mln 200 tys. zł, dofinansowanie jakie miasto otrzymało unijnej kasy wyniosło 4 mln 90 tys. zł. Zakresem przebudowy objęte były ul. Fredry, Zgodna, Gajowa na odcinku od ul. Wiejskiej do Szuwarowej, oraz ul. Wiejska od skrzyżowania Zgodna – Gajowa, do granic miasta (w kierunku Brześcia Kujawskiego). Inwestycje te realizowane są w ramach projektu pn.: „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej” i finansowana z Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

UM Włocławek