NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Triduum Paschalne, Wielkanoc w par. św. Bartłomieja w Śmiłowicach

Święte Triduum Paschalne – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Wielki Czwartek – wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

Wielki Piątek – tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża.

Wielka Sobota – w Polsce i niektórych sąsiednich krajach tradycyjnie wierni przynoszą w tym dniu w koszach potrawy wielkanocne (święconka), aby je poświęcić.
W parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach ks. proboszcz Krystian Michalak święcił pokarmy o pełnej godzinie zegarowej.
Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z 4 części:
– liturgii światła
– liturgii słowa
– liturgii chrzcielnej
– liturgii eucharystycznej

Wielkanoc – ceremonię rozpoczyna uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, która jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego.

W parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach w Triduum Paschalnym uczestniczyli mieszkańcy parafii i goście. Aktywnie wartę przy grobie Pana Jezusa pełniła Ochotnicza Straż Pożarna ze Śmiłowic i z Wichrowic, która również brała udział w procesji rezurekcyjnej.

Danuta Szmajda