NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Teraz SU!

11 grudnia 2009 r., członkowie Samorządów Uczniowskich włocławskich szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzi lokalni liderzy zebrali się w II Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku. Wzięli oni udział w warsztacie w ramach Programu „Samorząd Uczniowski” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Warsztat zamykał Projekt „Pierwszy raz możesz wybrać, wybierz jak najlepiej”, który był współfinansowany przez Fundacją im. Stefana Batorego w ramach Programu „Instytucje Obywatelskie”. W zajęciach  z trenerami CEO uczestniczyli uczniowie ze wszystkich włocławskich szkół ponadgimnazjalnych Włocławka. To dość ważna informacja – po raz pierwszy w jednym miejscu zgromadzili się liderzy szkolni ze wszystkich włocławskich szkół.

Trenerzy z Centrum Edukacji Obywatelskiej – Daniel Przygoda i Mateusz Przywara przez kilka godzin przekazywali młodym ludziom wiedzę i umiejętności działania w środowisku szkolnym. Warsztaty nie odbywały się na zasadzie wykładu. Miały raczej formę otwartej dyskusji, wymiany doświadczeń i ukazywaniem rzeczywistych możliwości Samorządu Uczniowskiego, jako ciała ustawowego. Uczestnicy przy pomocy prowadzących warsztaty mieli okazję zastanowić się nad systemem rozwiązywania wewnętrznych problemów w szkole, przebiegiem „wyborów idealnych” czy tworzeniem regulaminu SU.  Zadania realizowane w parach lub małych grupach pozwoliły na nawiązanie kontaktów i stworzenie koalicji pomiędzy przedstawicielami szkół.

Ważnym modułem warsztatu była prezentacja działań Młodego Włocławka, a w szczególności Portalu mlodywloclawek.pl, jako platformy informacyjnej, dzięki której włocławska młodzież ma możliwość wymiany doświadczeń oraz przedstawiania swoich poglądów i stanowisk w sprawach bezpośrednio ich dotyczących.

Szczegółowo omówiono drogi dialogu na linii uczeń – nauczyciel w przypadkach konfliktowych. W tym module warsztat pokazał uczestnikom konkretne narzędzia – od kompetencji (wynikającej z Ustawy o systemie oświaty) Samorządu Uczniowskiego, po mediacje, w które zaangażowani mogą być nawet przedstawiciele Kuratorium czy Wydziału Oświaty, a nawet Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Końcowa ewaluacja pokazała, jak ważne było to szkolenie. Uczniowie często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im praw. Nie wiedzą też, w jaki sposób skutecznie zaktywizować swoje środowisko. Po dzisiejszych zajęciach będą wiedzieli co należy poprawić w funkcjonowaniu szkolnych samorządów. Znaleźli także sojuszników w budowaniu ogólnoszkolnych koalicji będących ponad podziałami. Miejmy nadzieję, że uda im się nawiązać trwałą i skuteczną współpracę.

Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek. Specjalne podziękowania należą się także Panu Jerzemu Rutkowskiemu Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika za udostępnienie młodym ludziom sali oraz zapewnienie im dobrych warunków w trakcie warsztatów.

Paula Langnerowicz