NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Szkolenie zintegrowane żołnierzy 82 batalionu lekkiej piechoty z Inowrocławia

7 czerwca rozpoczęło się szkolenie zintegrowane 82 batalionu lekkiej piechoty. Podczas dwunastu dni żołnierze systematyzują wiedzę, którą zdobywali przez ostatni rok szkolenia na comiesięcznych ćwiczeniach rotacyjnych. Umożliwia to odpowiednie przygotowanie się do wymagającej, 36 godzinnej pętli taktycznej. 10 czerwca w Cierpicach pod Toruniem, żołnierze szkolenia zintegrowanego 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ćwiczyli przeprawę przez rzekę w pełnym oporządzeniu oraz z karabinkiem MSBS Grot przy boku.

Mundurowi z 82 blp Inowrocławia są w trakcie 14-dniowego szkolenia zintegrowanego. Jest to etap, który kończy pierwszy rok szkolenia młodego służbą żołnierza Terytorialnej Służby Wojskowej zaplanowanego na 3 lata. Podczas dwóch ostatnich dni szkolenia zintegrowanego młodzi Terytorialsi zostaną poddani egzaminowi w formie pętli taktycznej. W jej pierwszym etapie muszą zaliczyć strzelanie z 5,56 mm MSBS Grot w wersji A2 oraz wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z m.in. taktyki, pierwszej pomocy oraz topografii. Drugi etap pętli (nocny) to bytowanie w terenie przygodnym i wykonywanie zadań przy ograniczonej widoczności w porze nocnej. Dowódcy wraz ze swoimi żołnierzami muszą zadbać o prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań i pozostanie niewykrytym. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, żołnierze będą mogli przystąpić do drugiego rocznego etapu kształtowania żołnierza Terytorialnej Służby Wojskowej. Jest to etap specjalistyczny, który w połączeniu z kursami w centrach szkolenia oraz jednostkach wojskowych kształci żołnierzy w specjalnościach m.in. strzelców wyborowych, saperskiej, łącznościowców, medyków czy dowódczej.

Tekst i zdjęcia: 8.K-PBOT