NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Szkolenie leśników z WOT

W piątek w Tucholi zakończył się cykl szkoleń dla leśników zorganizowany przy współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej. Od maja do grudnia przeszkoliło się kilkuset funkcjonariuszy i pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Ramię w ramię.

Polska jest terenem zalesionym. Jesteśmy pokryci lasami, aż w 1/3. Dla obronności ma to ogromne znaczenie. Zresztą na leśnikach, tak samo, jak i na żołnierzach spoczywa obowiązek dbałości o bezpieczeństwo. Co ważne, takie szkolenia mają już swoją tradycję. Odbywały się m.in. przed II wojną światową – zaznaczył, podsumowując zajęcia Mariusz Woźniak – Główny Specjalista Służby Leśnej. Plan przeprowadzania powstał w 2020 roku. Wspólnie z kolegą byliśmy jego twórcami, mocno odwołując się właśnie do historii. Wiosną tego roku podpisaliśmy stosowne porozumienia, dzięki czemu mogliśmy ruszyć z kursem. Na początku szkoliło nas Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, ale w późniejszym czasie, to właśnie instruktorzy z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w całości zaangażowali się w pracę z naszymi ludźmi – podkreślił specjalista.

Niektóre z zagadnień pomimo ogromnej wiedzy leśników, np. z tzw. terenoznawstwa okazały się zagadnieniami zupełnie nowymi. Jedna z uczestniczek przyznała, że przecież to właśnie oni przez cały czas, poruszając się po lesie, mają opanowaną pracę w terenie. Jednak tzw. marsz na azymut dla wielu z nich był elementem całkowicie nowym. Szkoleni dodatkowo mogli zapoznać się z podstawami ratownictwa pola walki, i to właśnie te zajęcia wywoływały największe emocje. Oprócz tzw. żargonu wojskowego dotyczącego procedur postępowania, leśnicy mogli zobaczyć, jakie uszkodzenia ciała może wywołać określone broń użyta przez potencjalnego przeciwnika i co najważniejsze, jak działać, aby poszkodowanemu pomóc.
„My jesteśmy tutaj po to, abyśmy w razie czego mówili do siebie tym samym językiem i znali swoje potrzeby, możliwości a przede wszystkim procedury” – podsumował dowódca instruktorów. Leśnicy w zamian podzielili się z terytorialsami wiedzą na temat lasu i ewentualnych zagrożeń. Zarówno prowadzący zajęcia, jak i uczący się zaznaczyli, że nie spodziewali się tak serdecznej atmosfery, chęci współpracy i ogromnej wiedzy z drugiej strony. Żołnierze WOT chwalili zaangażowanie i chęć rozwoju, samodoskonalenia się leśników. Ci drudzy zaś zaznaczali, że instruktorzy z 8K-PBOT, pomimo że są w większości osobami młodymi, to posiadają już ogromną wiedzę i doskonałą możliwość przekazywania jej innym. Cykl szkolenia leśników w przyszył czasie będzie prawdopodobnie kontynuowany w całej Polsce. Póki co województwo kujawsko-pomorskie jest pierwszym na terenie, którego przeszklono tak dużą ilość osób. Obiektu na szkolenie udzieliło Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi i Nadleśnictwo Tuchola.

8K-PBOT