NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Świat na opak” 2009

swiat-na-opak-magdalena-kolanowskaW październiku 2009 roku ukazała się nowa publikacja naukowa wydana przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku pt. „Świat na opak”.

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej poświęconej obrzędowości zapustnej zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w dniu 19 lutego 2009 roku.

Autorami artykułów są pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracownicy muzeów: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Etnograficznego im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Miejskiego w Żywcu oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Wydawnictwo zawiera wiele czarno-białych i kolorowych fotografii.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn