NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Styczeń 2011 w Muzeum

STYCZEŃ 2011 W MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

IMPREZY:

– 9 stycznia br. – „Muzeum dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
godz. 10.00 – 15.00 – zwiedzanie muzeów:
Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19
Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12

godz. 15.00 – 18.00 – zwiedzanie Gmachu Głównego Muzeum, ul. Słowackiego 1a

godz. 16.00 – „Koncert kolęd” w wykonaniu Chóru Rzemieślniczego „Lutnia” z Włocławka w Gmachu Głównym Muzeum.

– 15 stycznia br., godz. 17.00 – „Koncert kolęd i pastorałek” w wykonaniu Chóru „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku pod dyrekcją Mariana Szczepańskiego w Gmachu Głównym Muzeum, ul. Słowackiego 1a.

– 15 stycznia br., godz. 16.00 – otwarcie wystawy „Paweł Nowak – papier, relief, collage, fotocollage” w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, ul. Mickiewicza 6

– 16 stycznia br., godz. 11.00 – Graficzne warsztaty rodzinne prowadzone na ekspozycji czasowej „Rembrandt i inni. Mistrzowie grafiki europejskiej XVI-XVIII w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” w Zbiorach Sztuki , ul. Zamcza 10/12

WYSTAWY CZASOWE:

– 1-31 stycznia br. –  „Ceramika pradziejowa i wczesnohistoryczna w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” w Muzeum Etnograficznym we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

– 1-31 grudnia br. – „Rembrandt i inni. Mistrzowie grafiki europejskiej XVI-XVIII w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” w Zbiorach Sztuki we Włocławku, ul. Zamcza 10/12

– 1-31 stycznia br. – wystawa szopek szkolnych „W żłobie leży” w Muzeum Etnograficznym we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

– 15-31 stycznia br. – „Paweł Nowak – papier, relief, collage, fotocollage” w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, ul. Mickiewicza 6

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA:

– w atrakcyjnej scenerii wystaw stałych i czasowych prowadzone są lekcje muzealne z zakresu archeologii, etnografii, historii, historii sztuki oraz zajęcia interaktywne z zakresu etnografii i sztuki. Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w godz. od 10.00 do 15.00. Wykaz wszystkich tematów (ponad 70) oraz warunki rezerwacji znajdują się na stronie internetowej muzeum: www.muzeum.wloclawek.pl (w ofercie edukacyjnej i wystawach czasowych).

Polecamy następujące tematy lekcji muzealnych prowadzonych na ekspozycjach czasowych:

– „Pradzieje Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” – lekcja prowadzona jest na ekspozycji czasowej „Ceramika pradziejowa i wczesnohistoryczna w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” w Muzeum Etnograficznym we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

Koszt: bilet wstępu – 2 zł od osoby + lekcja muzealna – 20 zł od grupy
Kontakt: Paweł Sobczyk, tel. (0-54) 232-67-43, Dział Oświatowy, tel. 54 232-30-01.

„Tajemnice grafik” – lekcja prowadzona jest na ekspozycji czasowej „Rembrandt i inni. Mistrzowie grafiki europejskiej XVI-XVIII w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12
Koszt: bilet wstępu – 2 zł od osoby + lekcja muzealna – 20 zł od grupy
Kontakt: Adam Zapora, tel. (0-54) 232-50-61, Dział Oświatowy, tel. 54 232-30-01

Polecamy zajęcia interaktywne dla grup przedszkolnych i klas I-III:

– „Lepienie naczyń z gliny”
Dzieci poznają, w jaki sposób powstawały pierwsze formy gliniane, sposoby ich wykonania, ozdabiania i wypalania. Na koniec zajęć uczestnicy wykonują własną formę z plasteliny. Zajęcia prowadzone są na ekspozycji czasowej „Ceramika pradziejowa i wczesnohistoryczna w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” w Muzeum Etnograficznym we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
Koszt: bilet wstępu – 2 zł od osoby (nie dotyczy przedszkoli) + opłata za udział w zajęciach – 5 zł od osoby. Organizatorzy zapewniają materiały.
Kontakt: Ewa Jabłońska, tel. 54 232-30-01.