NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Strażnicy miejscy przypominają

Poniedziałek, 11 stycznia 2010 r.

W związku ze znacznymi opadami śniegu strażnicy miejscy przypominają właścicielom nieruchomości o obowiązkach zimowych. W sposób szczególny apelują do zarządców obiektów wielkopowierzchniowych o należyte wywiązywanie się z obowiązku systematycznego usuwania z dachów nadmiaru śniegu.

Dzisiaj strażnicy pojawili się we włocławskich marketach i innych obiektach wielkopowierzchniowych, aby przypominać o tym obowiązku. Apelowali o natychmiastowe działania. Wielu administratorów przystąpiło niezwłocznie do prac. Maruderzy muszą się liczyć z odpowiedzialnością prawną. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi, bowiem wykroczenia, za które grozi kara grzywny.

Grzywna grozi również, za nieusunięcie z dachów nawisów śnieżnych i sopli oraz nieodśnieżenie chodnika przyległego do terenu nieruchomości. Posypały się już pierwsze mandaty oraz wnioski o ukaranie do sądu, było też wiele pouczeń i ostrzeżeń. Znaczna spraw jest na etapie postępowania wyjaśniającego, bowiem trwa ustalanie tożsamości właścicieli nieruchomości. Zdarza się, że mieszkają oni nawet na drugim krańcu Polski. Odpowiedzialności jednak nie unikną. (NS)