NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Straż Miejska we Włocławku w statystyce za 2019 rok.

W 2019 roku Straż Miejska podjęła łącznie 24614 działań wynikających ze zgłoszeń od mieszkańców, instytucji i organizacji oraz czynności własnych, wynikających z przebiegu służby patrolowej, w tym 13133 zgłoszonych od mieszkańców do Dyżurnego Straży Miejskiej.
Strażnicy miejscy w 2019 roku nałożyli łącznie 2137 mandatów karnych, oraz skierowaliśmy 330 wniosków o ukaranie do sądu.
W ubiegłym roku strażnicy miejscy wobec 4024 osób stosowali formę pouczenia.

Kolejnym istotnym elementem naszej pracy w ubiegłym roku była działalność Patrolu Szkolnego, którego jednym z wielu zadań było prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do uczniów i studentów. W ramach przeprowadzonych prelekcji i warsztatów odbyło się 404 spotkań, w których uczestniczyło 12095 uczniów i studentów. Strażnicy miejscy realizujący zadania związane z szeroką pojętą ochrona środowiska w ubiegłym roku skontrolowali 4319 nieruchomości. Strażnicy realizowali 1118 interwencji związanych ze zwierzętami.

Należy również wspomnieć o roli monitoringu miejskiego, który jest integralnym elementem współdziałania ze Strażą Miejską na płaszczyźnie wykrywania i eliminowania zagrożeń, takich jak: zakłócanie porządku publicznego, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, czy też przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Realizując swoje zadania operatorzy monitoringu zgłosili 2674 zdarzeń do Dyżurnego Straży Miejskiej. Komendzie Miejskiej Policji udostępniliśmy 200 nagrań z monitoringu wizyjnego miasta w celu prowadzenia dalszych czynności służbowych. Ujawniliśmy 16 przestępstw. Policji przekazaliśmy 27 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

Ponadto w 2019 roku 1713 osób skorzystało z możliwości sprawdzenia z urządzeń do badania stanu trzeźwości, natomiast 286 osób skorzystało z możliwości pomocy przy uruchomieniu pojazdów. Odholowaliśmy 22 pojazdy.

SM we Włocławku