NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Stop Pakietowi – we Włocławku

Włocławskie struktury Solidarnej Polski włączyły się w akcję Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej na rzecz zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Pakiet wchodzi w życie już 1 stycznia 2013 r., a wraz z nim możemy oczekiwać znaczących podwyżek. Szacuje się, że w 2013 r. ceny prądu wzrosną o 30%, a ceny ciepła o 22%. Kolejne lata to podwyżka cen prądu i ciepła o 60%.

To jednak nie koniec. W latach 2013-2020 stracimy od 250 tys. do nawet 500 tys. miejsc pracy. W tym samym czasie szacuje się, że powstanie ok. 24 tys. tzw. zielonych miejsc pracy, czyli przynajmniej 10 razy mniej! Skutkiem wprowadzenia pakietu klimatycznego będzie więc rosnące bezrobocie.

Dlatego zachęcamy włocławian do włączenia się w akcję zbierania podpisów pod projektem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Podpisy można składać w biurze radnego Solidarnej Polski Jana Stockiego podczas dyżurów codziennie w godz. 17:00 – 18:00. Biuro znajduje się w budynku Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku, klatka B, pok. nr 11.

W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną także publiczne akcje zbierania podpisów, o których na bieżąco będziemy informować. Serdecznie zapraszamy także inne włocławskie organizacje do współpracy.

Szczegółowe informacje o akcji na bieżąco można śledzić na stronie www.stoppakietowi.pl

Krótko o akcji

Inicjatywa została zarejestrowana 8 sierpnia 2012 roku przez Komisję Europejską. Od tego momentu Komitet Obywatelski ma 12 miesięcy, aby zebrać wymaganą liczbę podpisów. W Polsce inicjatorem akcji jest poseł SP Ludwik Dorn. Inicjatywę wspierają przedstawiciele „Solidarności” i OPZZ oraz organizacje pracodawców.

Cele akcji to:

  • powstrzymanie marnotrawienia setek miliardów euro w czasie kryzysu;
  • powstrzymanie eksportu miejsc pracy i przedsiębiorstw do krajów, gdzie brak takich regulacji;
  • obniżenie cen paliw i energii;
  • zwiększenie zatrudnienia;
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Jednak główny cel akcji to zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE z 2009 r. do czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów, czyli: Chiny, USA i Indie.

Solidarna Polska