NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

STOP chusteczkom w toalecie!!!

Na pewno nie raz korzystacie z nawilżonych chusteczek z wiskozy. Niestety w ostatnim czasie takie chusteczki w dużej ilości trafiają do naszej kanalizacji, a tym samym do przepompowni ścieków i do oczyszczalni. Powodują duże problemy w całym procesie oczyszczania, zapychają i blokują nasze urządzenia, co może doprowadzić do ich uszkodzenia

Chusteczki nie do toalety, a do kosza na śmieci. Dlaczego?

Chusteczki nawilżone są bardzo popularne w codziennym użytkowaniu do wszelkich prac, do higieny osobistej oraz do pielęgnacji małych dzieci. Są one wykonane z tkaniny, która nie rozpuszcza się w wodzie, ani nie ulega rozdrobnieniu. Stąd pojawia się duży problem z nawilżonymi chusteczkami na etapie procesu technologicznego w przepompowniach i w oczyszczalni ścieków.

 Problem nie tylko u nas

Problem wrzucania nawilżonych chusteczek do kanalizacji sanitarnej nie jest tylko naszym problemem, ale problemem ogólnopolskim, a nawet Europy Zachodniej o czym świadczą artykuły i apele innych branżowych przedsiębiorstw do mieszkańców o nie wrzucanie ich do toalet. Temat ten poruszony został również na forum dyskusyjnym wodociągów polskich.

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

Apelujemy do mieszkańców, aby nie wrzucali chusteczek nawilżanych, ani innych odpadów (jednorazowych pieluch niemowlęcych, podpasek higienicznych, patyczków do uszu, prezerwatyw, ręczników papierowych) do toalet i kanalizacji.

Toaleta to nie śmietnik!

Przypominamy, że do toalety nie należy wrzucać:

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien itp., nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.
 • materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.
 • części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie takich jak: rękawice gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.
 • środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do uszu itp.
 • włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.
 • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach w zwartą masę.
 • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.
 • lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
 • kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Co powoduje konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
 • substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych.
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych awarii. Może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, piwnic, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

MPWiK