NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Stanowisko Prezydentów Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka

Stanowisko Prezydentów Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka w sprawie współpracy Bydgoszczy i Torunia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (4. 03. 2014 r. Włocławek)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nie tylko narzędzie realizacji polityki terytorialnej, ale przede wszystkim nowy sposób współpracy samorządów. Niniejszą inicjatywą pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie w związku z dotychczasowym brakiem porozumienia o współpracy Bydgoszczy i Torunia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Stajemy na stanowisku, że na braku porozumienia Bydgoszczy z Toruniem nie powinni stracić mieszkańcy pozostałych miast województwa, wręcz przeciwnie. Uważamy, że w takiej sytuacji Marszałek powinien rozważyć ograniczenie wsparcia o 153 mln euro dla tych dwóch miast w okresie programowania do 2020 r. Nie powinna być stworzona sytuacja, że ten kto ma przyznane środki centralne, wskutek braku porozumienia nie potrafi  tych pieniędzy wykorzystać, a sięga do puli wojewódzkiej kosztem pozostałych mieszkańców naszego regionu. Nie zgadzamy się na takie rozwiązanie. Nie chcemy, aby Marszałek Województwa kosztem innych samorządów dofinansowywał inwestycje realizowane przez samorząd bydgoski i samorząd toruński, które powinny być zrealizowane z puli centralnej.

Brak porozumienia w sprawie Metropolii uniemożliwi również korzystanie beneficjentom tego projektu z innych ogólnokrajowych projektów unijnych gdzie jednym z warunków tych projektów ( np. POIŚ) jest realizacja strategii metropolitarnej. Straty finansowe naszego województwa mogą być znacznie większe niż 153 mln euro.

Odpowiedzialność za rozwój naszego województwa i budowa jego pozycji, zarówno w kraju jaki i Europie, w dużej mierze spoczywa na samorządach Bydgoszczy i Torunia, bowiem to Metropolia Bydgosko – Toruńska stanowić ma jeden z podstawowych biegunów rozwoju naszego regionu, zaś obecna sytuacja stwarza ryzyko niewykorzystania wszystkich związanych z tym szans.

Wzywamy samorządy Bydgoszczy i Torunia do niezwłocznego znalezienia kompromisu i zawarcia porozumienia o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w imię współodpowiedzialności za rozwój województwa kujawsko – pomorskiego.

UM Włocławek