Opublikowano: czw, Paź 10th, 2019

Spalanie odpadów jest zabronione.

W związku z tym, że okres grzewczy, w zasadzie w naszym mieście już się rozpoczął, jak bumerang wraca sprawa zabronionego pozbywania się odpadów, poprzez spalanie ich w domowych paleniskach. Na gruncie prawa pozbywanie się odpadów, regulują odpowiednie przepisy, w tym rangi ustawowej, to jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, ustawa Prawo ochrony środowiska. Ponadto należą do tej grupy Uchwała Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalane paliw, oraz akt prawa lokalnego, czyli Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XXXII/84/2017 roku z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek.

W ubiegłym roku strażnicy miejscy przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję informacyjną, której myśl przewodnia brzmiała „domowy piec to nie spalarnia śmieci”, połączona z kolportowaniem ulotek, wśród osób zainteresowanych problemem spalania odpadów, ale także przede wszystkim pośród administratorów i zarządców kamienic oraz właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, która miała zwrócić uwagę na ten problem i spowodować, że w jakimś zakresie zostanie zminimalizowany. Na podstawie wyżej przytoczonych przepisów, strażnicy miejscy mogą nakładać mandaty karne, w drastycznych przypadkach, kierować wnioski do sądu o ukaranie. Natomiast osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności, w związku z tym, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, sprawa może być przekazana do dalszej realizacji przez policję.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od godz. 6:00 do 22:00, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Od 1 października br. do Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 17 interwencji związanych z możliwością popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów. W dwóch przypadkach kontrole strażników wykazały spalanie starych mebli i zakończyły się nałożeniem mandatów karnych. W jednym przypadku stwierdzono materiał przygotowany do spalenia, dlatego została zastosowana forma pouczenia.

W sytuacjach, w których występują znamiona wskazujące na możliwość popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów, pamiętajmy przy tym, że nie każdy wydobywający się z komina dym, jest wynikiem spalania odpadów, należy kontaktować się na alarmowy numer telefonu Straży Miejskiej 986.

SM we Włocławku

MartinezFilm

Informacje

MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych

15 października 2019, Możliwość komentowania MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych została wyłączona

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką

11 października 2019, Możliwość komentowania Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką została wyłączona

Dzieła godne wystawienia

11 października 2019, Możliwość komentowania Dzieła godne wystawienia została wyłączona

Spacer szlakiem włocławskich Żydów

11 października 2019, Możliwość komentowania Spacer szlakiem włocławskich Żydów została wyłączona

Papież-poeta na kujawskiej ziemi

10 października 2019, Możliwość komentowania Papież-poeta na kujawskiej ziemi została wyłączona

„Noc Bibliotek” 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”

10 października 2019, Możliwość komentowania „Noc Bibliotek” 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” została wyłączona

Archiwa