NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Spalanie odpadów jest zabronione.

W związku z tym, że okres grzewczy, w zasadzie w naszym mieście już się rozpoczął, jak bumerang wraca sprawa zabronionego pozbywania się odpadów, poprzez spalanie ich w domowych paleniskach. Na gruncie prawa pozbywanie się odpadów, regulują odpowiednie przepisy, w tym rangi ustawowej, to jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, ustawa Prawo ochrony środowiska. Ponadto należą do tej grupy Uchwała Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalane paliw, oraz akt prawa lokalnego, czyli Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XXXII/84/2017 roku z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek.

W ubiegłym roku strażnicy miejscy przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję informacyjną, której myśl przewodnia brzmiała „domowy piec to nie spalarnia śmieci”, połączona z kolportowaniem ulotek, wśród osób zainteresowanych problemem spalania odpadów, ale także przede wszystkim pośród administratorów i zarządców kamienic oraz właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, która miała zwrócić uwagę na ten problem i spowodować, że w jakimś zakresie zostanie zminimalizowany. Na podstawie wyżej przytoczonych przepisów, strażnicy miejscy mogą nakładać mandaty karne, w drastycznych przypadkach, kierować wnioski do sądu o ukaranie. Natomiast osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności, w związku z tym, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, sprawa może być przekazana do dalszej realizacji przez policję.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od godz. 6:00 do 22:00, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Od 1 października br. do Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 17 interwencji związanych z możliwością popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów. W dwóch przypadkach kontrole strażników wykazały spalanie starych mebli i zakończyły się nałożeniem mandatów karnych. W jednym przypadku stwierdzono materiał przygotowany do spalenia, dlatego została zastosowana forma pouczenia.

W sytuacjach, w których występują znamiona wskazujące na możliwość popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów, pamiętajmy przy tym, że nie każdy wydobywający się z komina dym, jest wynikiem spalania odpadów, należy kontaktować się na alarmowy numer telefonu Straży Miejskiej 986.

SM we Włocławku