NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

SLD w sprawie Szpitala i Zakładu Radioterapii

Poniżej przedstawiamy Państwu treść pisma jakie 4 września 2013 r. Krzysztof Kukucki przesłał do Pana Stanisława Wawrzonkoskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek, z prośbą o zorganizowanie spotkania przedstawicieli Rady Miasta Włocławek z Panem Piotrem Całbeckim – Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie sytuacji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku oraz budowy Zakładu Radioterapii we Włocławku.

Włocławek, 4 września  2013 r.

kr-sld-wloclawek

Pan
Stanisław Wawrzonkoski
Przewodniczący
Rady Miasta Włocławek

W imieniu Klubu Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej Rady Miasta Włocławek, zwracam się  z prośbą o doprowadzenie do spotkania przedstawicieli Rady Miasta Włocławek z Panem Piotrem Całbeckim – Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Tematem tego spotkania powinna być niepewna i niepokojąca przyszłość Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku oraz informacje o porzuceniu planów budowy Zakładu Radioterapii we Włocławku jako elementu Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Uzasadnienie

Do Radnych Miasta Włocławek należących do Klubu Radnych SLD coraz częściej i liczniej zgłaszają się mieszkańcy, którzy zaniepokojeni są sytuacją w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Pomimo zapewnień Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o tym, że na początku lutego 2013 r. pierwsi pacjenci korzystać będą z wybudowanego nowego Pawilonu 13, do chwili obecnej obiekt ten stoi niezagospodarowany. Nowemu dyrektorowi placówki najwyraźniej brakuje wizji i koncepcji rozwoju szpitala we Włocławku. Prezentowana publicznie strategia sprowadza się do ograniczenia wynagrodzenia pracowników szpitala, co z całą pewnością nie wpłynie pozytywnie na jakość świadczonych usług medycznych. Ponadto Szpital Wojewódzki jest mocno niedoinwestowany, warunki lokalowe i sprzętowe daleko odstają od przyjętych standardów w naszym kraju. Pomimo tak złej sytuacji placówki, władze Województwa zamiast zadbać o zrównoważony rozwój regionu i doinwestować opiekę medyczną mieszkańców wschodniej jego części, informują że dalej będą rozwijać za kwotę ok. 500 mln. złotych placówki w Toruniu. Takie decyzje są o tyle nie zrozumiałe, że infrastruktura placówek medycznych i ich wyposażenie w Toruniu są na dużo wyższym poziomie niż we Włocławku.

Dodatkowo ogromny niepokój budzą dochodzące do radnych informacje o porzuceniu planów budowy Zakładu Radioterapii we Włocławku i budowie identycznego w Toruniu. Na wniosek Prezydenta, Radni Miasta Włocławek z 99% bonifikatą odstąpili Regionalnemu Centrum Onkologii, działkę w centrum miasta na której powstać miała ta, niezwykle istotna z punktu widzenia potrzeb medycznych mieszkańców regionu, placówka. Niestety pomimo uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych m.in. pozwolenia na budowę, brakuje ostatecznej decyzji o finansowaniu tego zadania w ramach środków, którymi dysponuje spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Oznacza to, że pomimo najwyższych wskaźników zachorowalności na choroby onkologiczne mieszkańców subregionu włocławskiego w województwie, pozbawieni oni zostaną dostępu do metody leczenia ratującej życie.

W związku z powyższym jako przedstawiciele mieszkańców Włocławka, czujemy się w obowiązku by spotkać się z osobami podejmującymi te strategiczne decyzje i uzyskać odpowiedź na niepokojące pytania, dotyczące braku zainteresowania Władz Województwa dbaniem o najwyższą jakość opieki medycznej mieszkańców byłego województwa włocławskiego.

z wyrazami szacunku
Krzysztof Kukucki
Przewodniczący
Klubu Radnych SLD
Rady Miasta Włocławek