NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Samorząd dofinansuje terapię uzależnień

Prezydent Włocławka ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych, wykraczających poza podstawową ofertę terapeutyczną, finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przedmiotem konkursu jest profilaktyka oraz terapia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Z programów pomocowych może skorzystać ponad 21 tysięcy włocławian. Będą to m.in.: ponadpodstawowy program terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych bądź pijących „szkodliwie i ryzykownie”, program terapeutyczny dla młodzieży uzależnionej bądź zagrożonej uzależnieniem, wspierający program pomocy psychospołecznej i edukacyjnej dla rodziców i opiekunów. Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ten cel wynosi 80 000 zł.