NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Samochodówka uczciła 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

W ramach przypadającej 19 kwietnia 2023 r. 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim młodzież Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki zrealizowała wiele przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie tych, którzy podjęli się heroicznej walki o „godność”.
Klasa 4TdC pod opieką p. K. Dąbrowskiej realizowała projekt edukacyjny „Jesteśmy strażnikami naszych braci”. Młodzież przygotowała prelekcje, prezentacje, wykłady, zdjęcia i nagrania składające się na historię Zagłady Żydów z Włocławka i Warszawy w czasie II wojny światowej oraz powstania w getcie warszawskim.

W imieniu społeczności ZSS uczniowie klasy 4TdC uczestniczyli również w uroczystościach miejskich upamiętniających rocznicowe wydarzenia, składając kwiaty i zapalając znicze przy pomniku – macewie.
Szkolne Koło Teatralne wspólnie z Klubem Szkoły Dialogu, pod kierunkiem p. A. Kaniewskiej – Kwiatkowskiej, p. M. Jarlińskiej i p. P. Gawineckiej, przygotowało uroczystość „Nie mów, że już czas w ostatnią drogę iść”, podczas której przypomniano tragiczne dzieje narodu żydowskiego. W spektaklu przywołano fragmenty wywiadu Hanny Krall z Markiem Edelmanem, odwołano się do poezji i muzyki obrazujących historię powstania w getcie warszawskim.

Szkoła brała także udział w XI edycji akcji społeczńo – edukacyjnej „Żonkile” upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

ZSS we Włocławku