NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Rusza budowa Centrum Kultury „Browar B”

Obiekty poprzemysłowe znajdujące się przy ul. Łęgskiej – Bechiego zostaną zaadaptowane do nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Prezydent Włocławka ogłosił przetarg na przebudowę obiektów dawnego Browaru Bojańczyka. Powstanie tam Centrum Kultury „Browar B”.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w najstarszej części Starego Miasta, w sąsiedztwie XIV-wiecznego miasta lokacyjnego, w kwartale ograniczonym ulicami: Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Towarową, Łęgską i Bechiego. W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę części istniejących obiektów oraz zabudowę nowymi. W Centrum będą odbywały się m.in. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z sąsiadujących z budynkiem szkół. W obiekcie znajdą się sale komputerowe oraz przeznaczone do kształcenia językowego. W sali prezentacji z pogranicza teatru, muzyki i rysunku realizowany będzie projekt „Sala sześciu prób”.

Będzie to przedsięwzięcie skierowane do instytucji, organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń, które będą mogły tam realizować swoją statutową działalność w ww. zakresie. W budynkach znajdą się też pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia nauki tańca, śpiewu oraz fotografii, a także spotkania integracyjne. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z pracowni komputerowej. W „Browarze B” będą działać lokale gastronomiczne, klub oraz kawiarnia, pomieszczenia przeznaczone na tę działalność zostaną wynajęte prywatnym przedsiębiorcom. Projekt przewiduje połączenie obecnych magazynów z budynkiem głównym. Dobudowany zostanie więc nowy obiekt, w którym znajdzie się wejście główne do Centrum, zlokalizowana zostanie tu recepcja, punkt informacyjny oraz szatnie. Pozostała powierzchnia zostanie przeznaczona na sale konferencyjne oraz wielofunkcyjne, w których będą mogły się odbywać np. konkursy tańca, pokazy mody czy prezentacje o charakterze instalacji twórczej. W holu będzie można organizować również targi. Projekt zakłada zbudowanie sali widowiskowej ze sceną, zapleczem i miejscami siedzącymi dla 500 osób. Ponadto w „Browarze B” będą organizowane szkolenia i konferencje poświęcone m.in. tematyce unijnej, a także szkolenia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na zewnątrz, w podwórzu znajdzie się miejsce do organizacji imprez masowych. Przy budynku będzie oddany do użytku parking, a na reszcie terenu wykonawca zasadzi ozdobną roślinność, mieszkańcy będą mogli spocząć na kilkunastu ławkach. Na teren nieruchomości będzie można wjeżdżać od ul. Łęgskiej. Całkowita powierzchnia terenu, który zostanie ogrodzony wynosi 5,1 tys. m kw. Obecnie, od strony zachodniej kwartał ten zamknięty jest współczesnym blokiem, północną pierzeję wypełnia otwarty plac na Bulwary, a od strony ulicy Bechiego, zespół „Browaru” graniczy z zespołem Willi Miejskiej z lat 1923-1925, w której obecnie znajduje się Delegatura Urzędu Marszałkowskiego oraz z Centrum Inicjatyw Europejskich.

Sąsiedztwo Browaru stanowi także kompleks placówek oświatowych – III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Chemicznych oraz Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 28 mln 283 tys. zł (bez VAT). Prace budowlane rozpoczną się 1 sierpnia br., a zakończą 30 września 2013 roku. Przetarg na roboty budowlane ma formułę ograniczoną. Do udziału w postępowaniu zostanie zaproszonych 5 wykonawców, wśród nich zostanie wybrana firma, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 28 kwietnia br.

Źródło: UM Włocławek