NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Renesansowy Atlas Świata w zbiorach MZKiD we Włocławku

Fragment atlasu Corneliusa de Jode
Fragment atlasu Corneliusa de Jode

W zbiorach MZKiD we Włocławku znajduje się unikatowy zabytek XVI- wiecznej sztuki kartograficznej o międzynarodowym znaczeniu – ATLAS ŚWIATA autorstwa Corneliusa de Jode wydany w Antwerpii w 1593 roku. Na świecie znajduje się tylko kilkanaście egzemplarzy tego dzieła, w tym dwa w Polsce. Oprócz wartości historycznej i bibliofilskiej atlas ma także wielkie walory estetyczne – podziw budzą żywe barwy i misterne szczegóły w ręcznie kolorowanych mapach.

Mimo dość dobrego stanu zachowania na kartach atlasu widoczne były zabrudzenia i  uszkodzenia papieru, dawne reperacje z użyciem taśmy klejącej, ślady żerowania mikroorganizmów. Naturalne procesy starzenie oraz zastosowanie ówcześnie używanych farb miedziowych spowodowało kruszenie się papieru i zagrażało destrukcją atlasu. Na skórzanej oprawie również uwidaczniały się zabrudzenia i ubytki skóry. Konieczne było zahamowanie procesów niszczących i podjęcie prac konserwatorskich. Stało się to możliwe dzięki dofinansowaniu, które otrzymało MZKiD ze  środków MKiDN w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 2 „Rozwój instytucji muzealnych i archiwalnych”.

Konserwacja została zlecona wysokiej klasy specjalistom od konserwacji papieru i skóry. Każda karta atlasu wymagała indywidualnego potraktowania. Prace trwały już od wiosny tego roku i część map została oczyszczona, a cały atlas zdezynfekowany i sfotografowany. Usunięto wcześniejsze naprawy, zastępując je nowymi uzupełnieniami. Karty z tekstem zostały przepłukane w kąpielach i pozbawione kwaśnych substancji powodujących kruszenie się papieru. Wżery papieru, w miejscach zastosowania farb miedziowych, wzmocniono i zabezpieczono, wprowadzając chemiczne i fizyczne bariery ochronne. Po zakończeniu konserwacji wszystkich kart zrekonstruowana została skórzana oprawa, a cały atlas ponownie zszyty. Wszystkie prace konserwatorskie i badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne zostały opisane w postaci dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej. W wyniku prac konserwatorów atlas odzyskał utracone walory estetyczne, degradacja papieru została zatrzymana.

W celu uchronienia tego unikatowego dzieła przed ponownymi zniszczeniami, w ramach tego programu, została również przeprowadzona archiwizacja atlasu na nośnik cyfrowy. Umożliwi ona  w przyszłości udostępnianie obiektu w bibliotece naukowej muzeum.

Sam atlas eksponowany będzie do 30 października b.r.  w Gmachu Głównym muzeum przy ul. Słowackiego 1a.

Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem tego unikatowego dzieła zapraszamy do oglądania atlasu w godzinach pracy muzeum. Jest to wyjątkowa okazja!!!

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego