NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Rady Osiedlowe we WłocławkuSprawozdanie ze stopnia realizacji projektu: Rady Osiedlowe we WłocławkuWłocławskie Forum Rozwoju dąży do utworzenia Rad Osiedlowych we Włocławku. 


Projekt zakłada utworzenie 6  Rad Osiedlowych:

1) Rada Osiedla Michelin-Mielęcin
2) Rada Osiedla Południe
3) Rada Osiedla Zazamcze
4) Rada Osiedla Kazimierza  Wielkiego
5) Rada Osiedla Zawiśle
6) Rada Osiedla Śródmieście

Ad. 1,2,3

Do chwili obecnej przygotowaliśmy wnioski o utworzenie Rad Osiedla dla 3 jednostek pomocniczych: Michelin-Mielęcin, Południe i Zazamcze oraz szkice projektów uchwał dla pozostałych osiedli.

Koordynatorem akcji tworzenia Rad Osiedlowych we Włocławku jest Alicja Lewandowska, która jest jednocześnie inicjatorem tworzenia RO Michelin-Mielęcin. (Tel. 693 057 381). Do projektu utworzenia jednostki pomocniczej Michelin-Mielęcin dołączono podpisy około 132 mieszkańców oraz  podpisy lokalnych instytucji i firm. Na osiedlu Michelin-Mielęcin projekt Włocławskiego Forum Rozwoju uzyskał poparcie  Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzos, który w uzasadnieniu swojego przychylnego podejścia do inicjatywy podaje następujące powody: Cytuję z listu poparcia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzos”  skierowanego do Włocławskiego Forum Rozwoju:

„Uważamy, iż pomysł ten jest interesujący, ponieważ daje możliwość bezpośredniego udziału mieszkańców w kształtowaniu przestrzennego, gospodarczego i ekonomicznego swoich osiedli jak również zrównoważenia potrzeb rozwojowych poszczególnych dzielnic na tle planu rozwoju całego Miasta i Gminy.”

Oprócz  tego za projektem opowiedziała się działająca w Michelinie Świetlica Oratorium oraz kilka lokalnych firm, którym przedstawiliśmy cele i kompetencje Rad Osiedlowych oraz założenia projektu.

Na osiedlu Południe projekt pilotowany jest przez Stanisława Bordoszewskiego  zamieszkałego na Jednostce E z Administracji Nr 3 Spółdzielni Mieszkaniowej Południe (Tel. 500 664 027);  pomagają mu Grażyna Buczyńska z Administracji Nr 1 Spółdzielni Mieszkaniowej Południe oraz Wiesława Kobuszewska.

Na Osiedlu Południe pod wnioskiem o utworzenie Rady Osiedla Południe podpisało się około 300 mieszkańców oraz 11 firm handlowych, w tym np. Sklep Spożywczy „ALF”  na ul. Moniuszki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EKO- STYL” na ul. Dziewińskiej  oraz Centrum Edukacji „ZENIT” na ul. Sienkiewicza.

Na osiedlu Zazamcze  akcja organizowana jest przez Stanisława Grzegorzewskiego. (Tel. 503 670 351) Pod projektem podpisało się około 160 osób oraz 18 lokalnych instytucji i firm. Projekt poparły podmioty gospodarcze takie jak np. Apteka Zdrojowa, Studio Urody Nicoll, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AGORA, Zakład Pralniczy PERŁA, Cukiernia-Piekarnia JAN SZYLING, Zakład Fryzjerski MEGAN, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KAREN, Agencja Nieruchomości FAMA, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MONA, Firma Handlowo-Usługowa TROSZCZYŃSKI,  Sprzedaż Art. Przemysłowych i Spożywczych ZOFIA KRUKOWSKA , Przedsiębiorstwo Handlowe ORKA oraz instytucje takie jak Miejska Biblioteka Publiczna-Filia na ul. Wienieckiej, Caritas Diecezji Włocławskiej, Szkoła Podstawowa nr 18 im. 1 Batalionu Morskiego, Zespół Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej na ulicy Toruńskiej oraz Przedszkole Publiczne KUJAWSKA PRZYSTAŃ.

Ad. 4,5,6

Trwają rozmowy z osobami i instytucjami z pozostałych osiedli tj. Kazimierza Wielkiego, Zawiśle oraz Śródmieście zainteresowanymi zangażowaniem się w projekt.

Raport przygotował(a):

Alicja Lewandowska
Członek Zarządu
Włocławskiego Forum Rozwoju