NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Przypominamy o możliwości korzystania z darmowych porad prawnych. Szczegółowy harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przedstawia się następująco:

  • ul. Zielna 13/21 – od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00 porad udzielają radcy prawni;
  • ul. Żytnia 58 – od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00 porad udzielają adwokaci.

Ponadto funkcjonują 3 punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe:

  • ul. Piekarska 6 – od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00;
  • ul. Żabia 12a – od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00
    (obydwa punkty są prowadzone przez PCK )
  • ul. Długa 28 – od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00.
    (W ostatnim punkcie porady prawne organizowane są przez Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki z siedzibą w Toruniu).

Przypominamy, że do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnieni są między innymi: posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani; osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat oraz wszyscy, którzy w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje też osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Zachęcamy do korzystania.
UM Włocławek