NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Przygotowania do budowy „szprychy” CPK nr 1: CPK – Płock – Włocławek – Lipno

Linia CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek. Rozpoczynamy konsultacje społeczne
Trwają analizy pięciu wariantów przebiegu linii kolejowej

 • Dla ok. 120-kilometrowego odcinka tzw. „szprychy” CPK nr 1, czyli linii kolejowych nr 5 i 50 na odcinku węzeł CPK – Płock – Włocławek spółka Centralny Port Komunikacyjny jest obecnie w zaawansowanej fazie przygotowań studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) – czyli w uproszczeniu: studium wykonalności.
 • Jest to pierwszy odcinek tzw. CMK-Północ, czyli przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Kujaw i Trójmiasta. Koncepcja tej bardzo potrzebnej kolejowej inwestycji pojawiła się w latach 70. ubiegłego wieku. To wtedy wykonano wstępne prace terenowe w okolicach Jaktorowa, a w 2012 r. – tuż przed Euro 2012 – w rejonie Warszawy oddano do użytku wiadukt autostrady A2 nad planowaną linią (to właśnie ten przepust pod A2 wykorzystamy niebawem do przeprowadzenia Kolei Dużych Prędkości).
 • W tej chwili trwają prace studialne dla pięciu wariantów tego odcinka. Celem STEŚ jest opracowanie dla linii kolejowej CPK specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem jej wariantu inwestorskiego, czyli rekomendowanego przebiegu.
 • Spotkania z mieszkańcami każdej z gmin, przez teren których przechodzą warianty kolejowe CPK, ruszyły 3 października i potrwają do 24 listopada. Ich szczegółowy wykaz wraz z datami, godzinami i miejscami konsultacji można znaleźć na stronie CPK www.cpk.pl w zakładce /Dla Mieszkańców/ i /Konsultacje społeczne/. Mają one na celu prezentację proponowanych rozwiązań planowanej linii kolejowej, udzielenie odpowiedzi na pytania mieszkańców, a także uzyskanie w postaci ankiet ocen, uwag i propozycji zmian.
 • Każdy z prezentowanych wariantów zakłada obsługę Włocławka i Płocka:
 • Mieszkańcy Płocka będą mogli skorzystać: z pociągów KDP zatrzymujących się na głównej stacji w centrum miasta, a także ze składów regionalnych obsługujących przystanki w obszarze aglomeracji. Rozważamy przystanki kolejowe w pobliżu osiedla Podolszyce i zakładów petrochemicznych Orlenu.

 • Pasażerowie z Włocławka skorzystają z pociągów, które zatrzymają się na istniejącej już stacji kolejowej. Dzięki inwestycjom zapowiadanym przez Urząd Miasta powstanie też nowoczesny węzeł przesiadkowy łączący transport kolejowy, autobusowy i samochodowy. Pociągi jadące w kierunku Włocławka będą włączać się w istniejącą linię kolejową nr 18 przez węzeł po południowej stronie miasta.

 • Zakładamy, że wybór wariantu inwestorskiego zakończy się w IV kwartale 2023 r. Następnie wraz z wariantami alternatywnymi – zostanie on włączony do wniosku o decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Jej uzyskanie to ważny etap poprzedzający kolejne kroki inwestycyjne: wnioski o decyzję lokalizacyjną i o pozwolenie na budowę, a potem właściwą realizację.
 • Jak wynika z obowiązujących harmonogramów rozpoczęcie prac budowlanych na linii CPK – Płock – Włocławek planowane jest na III kw. 2028 r., natomiast ich zakończenie – do końca 2032 r.
 • Interaktywna mapa przebiegów linii kolejowej CPK – Płock – Włocławek

Linia CPK – Płock – Włocławek. Dotychczasowe konsultacje
Studium wykonalności (STEŚ) krok po kroku

 • Wykonawcą studium jest konsorcjum firm: IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo (lider), BBF i Arcadis. Prace studialne realizowane są od końca 2021 r.
 • W I kwartale 2022 r. odbyły się wstępne konsultacje samorządowe obejmujące omówienie 9 wstępnych wariantów przebiegu planowanych linii kolejowych. W lutym i marcu odbyło się 25 spotkań w każdej gminie, przez którą przechodzi projektowana linia kolejowa. Spotkania odbyły się w miejscowościach: Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Lipno, Tłuchowo, Wielgie, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Mała Wieś, Płock, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Wyszogród, Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Sochaczew, Teresin, Fabianki, Włocławek, Kampinos.
 • Dzięki spotkaniom konsultacyjnym i analizie wielokryterialnej zmniejszyliśmy liczbę wariantów z dziewięciu do pięciu i opracowaliśmy korekty oraz szczegółowe rozwiązania techniczne (np. lokalizacje skrzyżowań bezkolizyjnych).
 • Spotkania konsultacyjne mają na celu uzyskanie wiedzy na temat koniecznych korekt wariantów. Wnioski zostaną uwzględnione wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe od strony technicznej, ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.
 • Dotychczasowe i planowane konsultacje w ramach STEŚ, czyli spotkania z samorządowcami i mieszkańcami, nie są wymagane prawem. Wynikają z przejrzystości procedury inwestycyjnej i z chęci podzielenia się przez CPK z mieszkańcami wiedzą o projekcie już na wstępnym etapie przygotowań. Dopiero na etapie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej w RDOŚ ten podmiot udostępni zainteresowanym dokumentacją do wglądu i składania uwag.

Z Płocka do Warszawy pociągiem w ok. 50 minut
Nowe czasy przejazdu i korzyści dla pasażerów

 • Docelowo kolejowa „szprycha” CPK nr 1 zapewni skrócenie czasów przejazdu. Dla przykładu z Płocka do Warszawy Centralnej przejedziemy pociągiem w ok. 50 min (dla porównania: dziś taka podróż trwa ok. 2 godz. 30 min). Natomiast z Włocławka do tej samej stacji dojedziemy pociągiem w ok. 1 godz. 10 min (dziś trwa to co najmniej godzinę dłużej).
 • Pociągi kategorii Regio Express, które również będą jeździły tą linią, umożliwią także atrakcyjne przejazdy w krótszych relacjach, korzystnych w przypadku codziennych dojazdów do pracy (np. Lipno-Włocławek, Wyszogród-Płock i Wyszogród-Warszawa.
 • Początkowo, na głównym ciągu planowanej linii kolejowej pociągi pasażerskie poruszać się będą z prędkością do 250 km/h (lekkie pociągi towarowe: do 120 km/h). Docelowa prędkość jaką w przyszłości będą mogły osiągnąć najszybsze pociągi to 350 km/h. Następna korzyść: na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.
 • Liczne powiązania z istniejącą siecią kolejową otworzą szanse dla przedsiębiorców na korzystanie z transportu kolejowego. W pobliżu Płocka planowany jest terminal intermodalny, którego ostateczna lokalizacja nie jest jeszcze potwierdzona. W toku studium rozmawiamy też z przedsiębiorcami na temat możliwości wykorzystania nowej infrastruktury na potrzeby transportu towarów.

Program kolejowy CPK
Większość miast w zasięgu 2,5 godz. podróży do Warszawy i CPK

 • Spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Solidarność. W sumie jest to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2.000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.
 • W tej chwili CPK opracowuje 10 studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) w różnych częściach Polski. Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – CPK – Łódź; Łódź – Sieradz – Wrocław (dla tych dwóch odcinków o łącznej długości 340 km w czerwcu i sierpniu spółka CPK przedstawiła warianty inwestorskie); Sieradz – Kalisz – Poznań; Żarów – Wałbrzych – granica z Czechami; Łętownia – Rzeszów; Ostrołęka – Łomża – Giżycko; Katowice – Ostrawa; Trawniki – Zamość – Bełżec; CPK – Płock – Włocławek i Węzeł CPK.
 • Łącznie prace przygotowawcze STEŚ trwają już na 1.300 km z planowanych ok. 2.000 km nowych linii kolejowych.
 • Docelowo nowe połączenia kolejowe CPK umożliwią przejazd między Warszawą i CPK a większością największych miast w Polsce w czasie nie dłuższym niż 2 godz. 30 min.

Centralny Port Komunikacyjny