NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Przybywa żołnierzy w strukturach 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W najbliższy piątek (14 maja 2021r.) na terenie 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu odbędzie się kolejne w tym roku wcielenie do 8.K-PBOT. Tego dnia rozpocznie się 16-dniowe szkolenie podstawowe. W tym samym czasie przyjęci w struktury zostaną ochotnicy do służby w WOT, którzy służyli już w innych rodzajach Sił Zbrojnych. Po umundurowaniu, instruktażach oraz przejściu punktów ewidencyjnych, stawią się 23 maja na właściwe szkolenie wyrównawcze (trwające 8 dni). Ukończą je dokładnie w dniu uroczystej przysięgi wojskowej młodszych służbą kolegów ze szkolenia podstawowego, która została zaplanowana na 29 maja. Struktury Brygady powiększą się o kolejnych 113 żołnierzy, z czego 34 to kobiety. Najważniejsza chwila w życiu żołnierza, kiedy młody rekrut wypowiada słowa roty przysięgi wojskowej, została zaplanowana w koszarach 81 blp w Toruniu przy ul. Piastowskiej 2-8.

Utworzony w ostatnim czasie 83 batalion lekkiej piechoty w Grudziądzu, przeprowadzi swoje pierwsze szkolenie podstawowe 11 czerwca 2021r. W tym samym terminie odbędą się kolejne szkolenia podstawowe i wyrównawcze w oparciu o batalion toruński. Dzięki rozrastaniu się stanu osobowego brygady, rośnie również potencjał szkoleniowy. Odzwierciedleniem tego jest 9 wcieleń na szkolenia podstawowe oraz 6 na szkolenia wyrównawcze zaplanowane do końca 2021 r. Szkolenia zostaną przeprowadzone w trzech batalionach lekkiej piechoty (Toruń, Inowrocław, Grudziądz) wchodzących w struktury 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Co ważne Wojska Obrony Terytorialnej wyciągają rękę do uczniów, nauczycieli a także innych ochotników, którzy wolnym czasem na 16-dniowe szkolenie podstawowe dysponują tylko w okresie wakacyjnym. Specjalnie z myślą o nich kolejny rok z rzędu realizowany jest projekt „Wakacje z WOT”, czyli szkolenie w czasie letniej przerwy od nauki i pracy. W 8.K-PBOT szkolenia w ramach wspomnianej akcji zostały zaplanowane na termin 13-28 sierpnia 2021 r. w oparciu o bataliony w Inowrocławiu i Grudziądzu. Uroczysta przysięga wojskowa wieńcząca tegoroczny projekt „Wakacje z WOT” odbędzie się 28 sierpnia w Grudziądzu, podczas święta 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Po ukompletowaniu trzeciego już batalionu 8.K-PBOT, będzie w niej służyć ponad 2400 żołnierzy. Tylko około 10% z nich to żołnierze zawodowi. Pozostali to żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej, z myślą o których zostały utworzone Wojska Obrony Terytorialnej. Dzięki piątemu rodzajowi Sił Zbrojnych, ochotnicy mogą łączyć marzenia o służbie wojskowej z pracą w środowisku cywilnym. Warto wspomnieć, że brygada została utworzona zaledwie 15 stycznia 2018 r.

Na dzień 12 maja 2021r. 81 i 82 blp są ukompletowane w blisko 90%. Nowy 83 blp umożliwia wcielenie do służby ponad 600 kolejnych ochotników. Na doporowadzenie jego stanu osobowego do poziomu istniejących już batalionów, pozwolą cztery szkolenia podstawowe i jedno szkolenie wyrównawcze, które grudziądzki batalion przeprowadzi do końca bieżącego roku.

Tekst i zdjęcia: 8.K-PBOT