NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Przebudowa „krajowej jedynki”: wybrano Inżyniera Kontraktu

Konsorcjum firm – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej sp. z o. o. z Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Eko-Inwest” S.A. ze Szczecina przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy przebudowie drogi krajowej nr 1. Konsorcjum zaproponowało kwotę 557,17 tys. zł. Funkcja Inżyniera kontraktu obejmie w szczególności zarządzanie i nadzór nad realizacją przebudowy ponad dwukilometrowego włocławskiego odcinka „krajowej jedynki”. Wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za zarządzanie, nadzorowanie, rozliczanie i administrowanie robót kontraktowych zgodnie z dokumentacją. Inżynier będzie pełnił swoje usługi przed rozpoczęciem robót, w trakcie trwania oraz w okresie gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych. Zamówienie będzie realizowane przez 69 miesięcy.