NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Prymicje w Kowalu

W dniu 3.06 b.r. parafia św. Urszuli w Kowalu przeżywała wielką uroczystość.
Neoprezbiter ks. Łukasz Matuszak (który 27.05.2012 r. z rąk ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa otrzymał święcenia kapłańskie) odprawił swą Mszę prymicyjną, którą poprzedziło błogosławieństwo rodziców.

We Mszy Świętej uczestniczył i kazanie wygłosił kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku – ks. Artur Niemira.
Wspólnie z neoprezbiterem ks. Łukaszem na Mszy Świętej modlili się kapłani diecezji przemyskiej ( m.in. kanclerz Kurii Przemyskiej, dyrektor Diecezjalnego Muzeum Przemyskiego), jak również kapłani diecezji włocławskiej na czele z proboszczem parafii Kowal ks. kanonikiem Piotrem Głowackim.
Ks. Łukasz z wielkim przejęciem i wzruszeniem mówił o tych, którzy towarzyszyli mu w dążeniu do otrzymania święceń prezbiteratu, gorąco dziękował tym którzy „ nauczyli go żyć, wierzyć i kochać”, dzień dzisiejszy nazwał najpiękniejszym dniem swojego życia.
W dzisiejszej uroczystości towarzyszyli młodemu kapłanowi rodzice, rodzina, przyjaciele i mieszkańcy parafii Kowal, którzy w wypowiadanych życzeniach oddawali dobremu Bogu w opiekę nowo wyświęconego kapłana diecezji włocławskiej.

Na prymicyjnym obrazku znajdują się słowa św. Pawła z 1 listu do Tesaloniczan „ Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was.”
Niech te słowa towarzyszą ks. Łukaszowi w Jego całym życiu i miejscach i w zadaniach do których zostanie posłany.

Tekst i fot.: Danuta Szmajda