Opublikowano: śr, Lut 25th, 2015

Projekt ustawy „Uczciwe wybory”

Poniżej przedstawiamy Państwu proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany zawarte w projekcie ustawy „Uczciwe wybory” – nowelizacja ustawy Kodeks wyborczy.

Proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość
zmiany zawarte w projekcie ustawy „Uczciwe wybory”
– nowelizacja ustawy Kodeks wyborczy

 1. Zniesienie wyborów dwudniowych.
 2. Zniesienie głosowania korespondencyjnego.
 3. Zabezpieczenia w odniesieniu do zmian obwodów wyborczych oraz ułatwienie dostępności lokali wyborczych wyborcom.
 4. Forma kart do głosowania oraz hologramy umieszczane na kartach.
 5. Obecność członków komisji w trakcie głosowania oraz podczas liczenia głosów.
 6. Rejestracja czynności obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 7. Transmisja z lokalu wyborczego w dniu głosowania.
 8. Sposób liczenia głosów.
 9. Opakowania zbiorcze – zabezpieczenie kart do głosowania.
 10. Kwalifikacja głosów nieważnych.
 11. Określenie protokołu „papierowego” jako podstawy wprowadzania danych do systemu informatycznego.
 12. Dostęp do kopii protokołów wyborczych.
 13. Transport protokołu do komisji wyższego stopnia.
 14. Przeniesienie uprawnień wójta, burmistrza lub prezydenta na komisarza wyborczego.
 15. Mężowie zaufania (zwiększenie uprawnień).
 16. Wymogi dotyczące urzędników wyborczych i członków inspekcji.
 17. Dodatkowe wyposażenie techniczne lokalu wyborczego.
 18. Skład Państwowej Komisji Wyborczej (powiększony o przedstawicieli Komitetów Wyborczych; krzyżowa kontrola).
 19. Informowanie o sposobie głosowania.
 20. Bezpieczeństwo systemu informatycznego.
 21. Kworum przy uchwałach PKW (2/3 składu).
 22. Skarga na uchwały PKW.
 23. Nowe zadania Komisarza Wyborczego.
 24. Pozostałe organy wyborcze (ujednolicenie składu oraz zasad wyboru członków pozostałych komisji wyborczych (okręgowe, rejonowe, terytorialne, obwodowe) poprzez oparcie go na wszystkich szczeblach o czynnik „społeczny”, czyli osoby zgłaszane przez pełnomocników komitetów wyborczych).
 25. Protesty wyborcze.
 26. Przepis karny (kary dla osób zakłócających przebieg głosowania).
 27. Przepis przejściowy (skrócenie kadencji PKW).
MartinezFilm

Informacje

Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie

13 września 2019, Możliwość komentowania Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie została wyłączona

Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta”

12 września 2019, Możliwość komentowania Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta” została wyłączona

Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi.

9 września 2019, Możliwość komentowania Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi. została wyłączona

Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku

9 września 2019, Możliwość komentowania Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku została wyłączona

Półkolonie z Bazą Przygody

9 września 2019, Możliwość komentowania Półkolonie z Bazą Przygody została wyłączona

Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej”

9 września 2019, Możliwość komentowania Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej” została wyłączona

Archiwa