NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Profilaktyka: Szkolenia dla pedagogów

W dniach 23 – 24 – 25 listopada we włocławskim ratuszu odbędą się narady szkoleniowe dla pedagogów, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. Podczas narad odbędzie się m.in. wykład poświęcony zjawisku uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zostanie także omówiona diagnoza lokalnych problemów alkoholowych. Zaplanowano również dyskusję na temat działań profilaktycznych realizowanych w szkołach, które mogą być finansowane ze środków budżetowych. W spotkaniach będą uczestniczyć pedagodzy z podstawówek, gimnazjów i szkół średnich.