NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Prezes Poczty Polskiej sprawdzi zasadność przekształceń placówek firmy

Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej zarządził przegląd strategii firmy na lata 2010 – 2015 w zakresie zasadności przekształceń placówek własnych w agencje pocztowe i związanej z tym procesem restrukturyzacji zatrudnienia. Wyniki analizy poznamy do końca kwietnia.

Chodzi o zmiany w sieci Poczty Polskiej w miejscowościach na poziomie gmin oraz w miastach. Przekształcenia placówek na terenach wiejskich w przypadkach, gdy wynika to z rachunku ekonomicznego, będą prowadzone tak, jak w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

– Strategia Poczty Polskiej zakłada dokonanie głębokich zmian w firmie. Decyzja o zbadaniu zasadności merytorycznej i ekonomicznej jej postanowień dotyczących przekształceń w sieci placówek wynika z faktu, że chcę mieć całkowitą pewność do proponowanych rozwiązań – podkreśla Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej.

Poczta jednocześnie będzie kontynuowała projekt zwiększenia dostępności do usług pocztowych w miastach. Ma on polegać na zwiększaniu liczby placówek agencyjnych w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie.

Źródło: Poczta Polska