NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Ponad 40 tys. przedsiębiorców z województwa kujawsko pomorskiego zwolnionych ze składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatwierdził zwolnienia z opłacania składek za marzec br. dla kolejnych płatników. Pomoc objęła już ponad 40 tys. przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego na łączną kwotę ok. 80,5 mln złotych. Pierwsi przedsiębiorcy otrzymali już informację o zwolnieniu z marcowej składki na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Największym zainteresowaniem w Tarczy Antykryzysowej cieszy się zwolnienie ze składek. Wniosków w tej sprawie wpłynęło do placówek ZUS w województwie kujawsko-pomorskim niemal 74 tys. – Rozliczyliśmy już ponad 40 tys. wniosków o zwolnienie z opłacania składek na łączną kwotę ok. 80,5 mln złotych. W całej Polsce pomoc objęła niemal 800 tys. płatników składek na kwotę 1,6 mld zł.- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

– Wnioski o zwolnienie z opłacania składek rozpatrujemy sukcesywnie po złożeniu przez płatnika dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc objęty wnioskiem. W przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS, po ich systemowym utworzeniu – dodaje rzeczniczka.

Ustawowy termin na rozpatrzenie wniosków o zwolnienie ze składek wynosi do 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie
z opłacania składek. W przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu płatności składek za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

ZUS będzie informował płatników o zwolnieniu z opłacania składek, po każdym miesiącu,
a w przypadku odmowy wyda decyzje. Pierwsi przedsiębiorcy otrzymali już informację o zwolnieniu z marcowej składki na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli przedsiębiorca nie ma profilu na PUE, to ZUS wyśle mu informację tradycyjną pocztą.

Przypominamy

Przedsiębiorca, który opłacił składkę za marzec, po czym skorzystał ze zwolnienia ze składek za ten miesiąc może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na składki za kwiecień. W przypadku kolejnych miesięcy (kwiecień i maj) zwolnieniu podlegają tylko składki jeszcze nieopłacone.

ZUS