NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Policja i Urząd Miasta: profilaktyka w szkołach

Policja Komenda Miejska Policji we Włocławku i Urząd Miasta przystępują do realizacji ogólnopolskiego programu profilaktycznego, ukierunkowanego na przeciwdziałanie uzależnieniom. Program “PaT” prowadzony będzie w czterech obszarach: prezentacja, działanie adresowane do młodzieży lub rodziców, edukacja, akcja. Tematyczne spotkanie z dyrektorami i pedagogami szkół gimnazjalnych odbędzie się 18 listopada o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji jest również organizatorem Włocławskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem przeglądu jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem postaw wobec używek (alkohol, środku odurzające, narkotyki). Poprzez sztukę młodzież będzie miała okazję wypowiedzieć się na temat uzależnień i ich konsekwencji. Regulamin teatralny, wraz z kartą zgłoszenia, można pobrać ze strony: www.wloclawek.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl