NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Petardy i fajerwerki, przepisy porządkowe oraz zasady używania i zakupu materiałów pirotechnicznych

W związku ze zbliżającym się okresem zabaw Sylwestrowych i Nowego Roku, jak co roku w tym czasie przypominamy o zasadach używania materiałów pirotechnicznych i o przepisach prawa regulujących kwestie zakupu petard. Zgodnie z zapisem Uchwały Nr 46/VII/1994 Rady Miejskiej Włocławka z dnia 31 grudnia 1994 roku na terenie miasta Włocławek, legalnie możemy używać petard i fajerwerków jedynie w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku.

W pozostałych dniach, co do zasady obowiązuje zakaz używania materiałów pirotechnicznych i tylko wyjątkowo zakaz ten nie obowiązuje po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta. Za nieprzestrzeganie zakazu i nielegalne używanie petard można stosować środki prawne wobec sprawców na podstawie przepisów prawnych tj. art. 54 Kodeksu Wykroczeń w związku z ww. uchwałą Rady Miasta Włocławek, oraz na podstawie art. 51 § 1 lub 2 Kodeksu Wykroczeń. Dla osób powyżej 17 roku życia sankcją może być mandat karny w wysokości do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu gdzie orzeczona grzywna może być znacznie wyższej wysokości. Wobec osób poniżej 17 roku życia oprócz rozmów z rodzicami, zwłaszcza w przypadku powtarzających się zdarzeń może być skierowana sprawa do sądu rodzinnego i nieletnich.

Materiały pirotechniczne powinny być sprzedawane tylko w miejscach spełniających ustawowe wymogi ochrony przeciwpożarowej. Sprzedaż może być prowadzona również w sklepach, ale na stoiskach z uprawnionym sprzedawcą a stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy. Sprzedaż fajerwerków i petard dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim, w przypadku ujawnienia sprzedaży osobie nieletniej, taki czyn traktowany jest, jako przestępstwo i jest zagrożony karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Kilka słów przypomnienia o zasadach bezpieczeństwa przy używaniu petard: zakupu dokonuje tylko pełnoletni, koniecznie trzeba dokładnie zapoznać się z informacją na ulotce, odpalanie tylko pod nadzorem osoby dorosłej i trzeźwej, najlepiej nie „odpalać z ręki”, z balkonów, czy np. z dachów pokrytych łatwopalnymi materiałami, nie odpalać w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż może dojść do bezpośredniego zranienia lub np. uszkodzenia słuchu, najlepiej używać w otwartej przestrzeni, absolutnie nie wolno rzucać w kierunku ludzi, zabudowań, czy też, co jest bardzo ważne zwierząt.

Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki mogą być bardzo niebezpieczne, mogą spowodować rozlegle rany, czy nawet utratę zdrowia, dlatego bawiąc się tak niebezpieczną „zabawką” róbmy to z pełną odpowiedzialnością, w taki sposób, żeby była to dla nas naprawdę zabawa a nie nieszczęście.

SM we Włocławku