NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Papież-poeta na kujawskiej ziemi

„Papież-poeta na kujawskiej ziemi” – spotkanie z okazji Roku Świętego Jana Pawła II w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Podczas spotkania odtworzone zostaną fragmenty homilii Korola Wojtyły wygłoszonej w 1966 r., odczytane zostaną wybrane teksty poetyckie Papieża-Polaka. W spotkaniu wezmą także udział osoby, które znały bądź doświadczyły spotkania z Janem Pawłem II.

Wstęp wolny
17 października, godz. 17.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, Sala
Kameralna ul. Warszawska 11/13

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zdzisława Arentowicza
we Włocławku