NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje

W związku z przekazywaną informacją o awarii kolektorów ściekowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że mieszkańcy miasta Włocławka oraz powiatu włocławskiego korzystają
z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, opartych wyłącznie na studniach głębinowych, w związku z powyższym nie ma zagrożenia pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego nie funkcjonują kąpieliska, ani miejsca okazjonalnie przeznaczone do kąpieli, zlokalizowane nad rzeką Wisłą, w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nie badał i nie bada wody z Wisły pod kątem jej przydatności do kąpieli. Kąpiel w miejscach do tego nieprzeznaczonych stanowi zagrożenie nie tylko ze względu na nieznaną jakość wody, ale również z uwagi iż nie są to miejsca zorganizowane i nadzorowane, nie posiadają infrastruktury, nie są strzeżone przez ratowników wodnych. W ustawie Prawo wodne szczegółowo określono definicje kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz obowiązki spoczywające na organizatorach, jak i organach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Zwracamy uwagę, że po dotarciu na nasz teren wody zanieczyszczonej (w wyniku awarii) ściekami, należy unikać kontaktu z wodą, najlepiej ograniczyć spacery bezpośrednio przy brzegu. Ostrzegamy też przed używaniem zanieczyszczonej wody do nawadniania upraw (w załączeniu – Zalecenia dla producentów owoców i warzyw)   i pozyskiwaniem ryb z rzeki Wisły.