Tablica upamiętniająca tragedie Włocławskich Żydów.