NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Otwarta Akcja Poboru Krwi

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje w dniu 4 czerwca 2020 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 otwartą akcję poboru krwi.

Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. 3 Maja u wylotu do Pl. Wolności.
Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.
Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania.

Apelujemy do mieszkańców Włocławka i okolic zwłaszcza młodych ludzi, którzy chcieliby dołączyć do wspólnoty Honorowych Dawców Krwi o oddawanie krwi, ponieważ jest ona teraz szczególnie potrzebna. Jednocześnie informujemy, że wszelkie procedury medyczne i zasady higieny są prowadzone zgodnie z rozporządzeniami ministra zdrowia.

PCK we Włocławku