NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Ośmiu Wspaniałych” Konkurs 2011

Włocławek, 17 marca 2011 roku

Szanowni Państwo!

Wolontariat to bardzo ważny obszar życia społecznego. Organizacje działające w tym otoczeniu pełnią istotną rolę świadczenia misji na rzecz drugiego człowieka.

W związku z tym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do Samorządowego Konkursu Nastolatków: Ośmiu Wspaniałych.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz rozpowszechnienie młodzieżowego wolontariatu.

Kandydaci powinni m.in.: podejmować różne działania wolontarystyczne, zachęcać innych do działań prospołecznych, prezentować nienaganną postawę w życiu codziennym.

Dopuszczalne są tylko dwie formy zgłoszeń: indywidualne bądź grupowe.

Czekamy na zgłoszenia indywidualnych w przedziale wieku:

14-19 lat (szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna).

Wypełnione Karty Zgłoszeniowe prosimy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres: Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek w nieprzekraczalnym terminie 25 marca 2011 roku (liczy się data wpływu do CDiE).

Indywidualne rozmowy z kandydatami odbędą się 30 marca 2011 roku o godzinie 9:00 w CDiE.

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie. Na szczeblu lokalnym konkurs organizuje Wydział Oświaty, Sportu i Turystyki oraz Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
Karta Zgłoszeniowa oraz Regulamin Konkursu dostępny na stronie
www.cdie-wloclawek.pl

Źródło: ProjektWłocławek