NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Grzywno

Zapomniana historia

GRZYWNO – przedmieście Włocławka, istniało od roku 1923 lub 1924 do grudnia 1939, usytuowane nad jeziorem Grzywno, skąd nazwa osiedla. Powstało w wyniku złej kondycji gospodarczej miasta, czego efektami było bezrobocie, zubożenie społeczeństwa i wzrost zjawiska bezdomności. Do 1927 roku rozwijało się za zgodą i pod kierunkiem władz miasta, które zainteresowanym, głównie biedocie i bezdomnym, przydzielały działki. Tam mieszkańcy mogli budować domki ze zdobytych we własnym zakresie materiałów.

Po 1927 roku żywiołowy rozwój przedmieścia odbywał się w sposób nielegalny, gdyż władze przestały wydawać zgodę na zajmowanie działek. W efekcie zaczęło powstawać osiedle zabudowane chaotycznie i bezplanowo, głównie małymi, brzydkimi i prymitywnymi „biedadomkami”. Z czasem zarząd miasta postawił na Grzywnie trzy baraki. W 1939 roku osiedle było zabudowane przez około 500 domków i mogło liczyć około 4 tysiące mieszkańców. W znacznej części byli to bezrobotni pozostający bez żadnych dochodów. Taka sytuacja często spychała ich na drogę przestępczą. Ta w powiązaniu ze specyficznym „półświatkiem” rozwijającym się w warunkach Grzywna wpływała na złą sławę, jaką zyskało osiedle. W grudniu 1939 roku przedmieście zostało zniszczone przez Niemców, którzy zamordowali kilkudziesięciu jego mieszkańców, zaś resztę wywiezli do Generalnej Guberni.

Zniszczenie Grzywna przez Niemców poniekąd utrwaliło negatywną opinię na temat osiedla. Z czasem stało się ono tematem wstydliwym i niechcianym, a przez kolejne lata zapomnianym. Coraz mniej osób pamięta przedwojenne lata, zaś obecnie dostępne opracowania dotykają tematu historii przedmieścia w sposób ogólnikowy. Dlatego też celem strony internetowej www.grzywno.wloclawek.pl jest dokładniejsze przedstawienie dziejów osiedla.

Zapraszam na stronę: www.grzywno.wloclawek.pl tam znajdziecie państwo dużo więcej i bardzo ciekawych informacji o dawnym oś.Grzywno