NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Opowieść o moim mieście- konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z Arentowicza we Włocławku zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, w którym prace będą oceniać sami włocławianie.

Konkurs pod hasłem: „Opowieść o moim mieście” podsumowany zostanie podczas tegorocznych obchodów Dni Włocławka.

Patronat nad konkursem zgodził się objąć  Prezydent Miasta Włocławek Pan Andrzej Pałucki.


Regulamin konkursu plastycznego

„Opowieść o moim mieście”

pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Z Arentowicza we Włocławku ogłasza konkurs plastyczny na rysunek lub grafikę, których tematyka związana jest  z Włocławkiem.

2.  Warunki uczestnictwa:

  • w konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy ukończyli 16 rok życia;      mogą to być twórcy zrzeszeni i niezrzeszeni, profesjonalni i nieprofesjonalni
  • na  konkurs  należy zgłosić jedną pracę (grafika lub rysunek – technika dowolna) w formacie  A4 lub A3
  • praca nie może być podpisana
  • informacje o autorze (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres, adres mailowy,  numer telefonu, kilka zdań o sobie) powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej również godłem (np. pseudonim) –  takim samym jak na odwrocie pracy konkursowej
  • termin składania prac – do 30 kwietnia 2010 r. (osobiście lub drogą pocztową na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku,   ul. Warszawska 11/13, 87-800 Włocławek)
  • szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 231 55 50 wew. 46 (Dział Promocji MBP)

3. Przebieg konkursu:

Prace wezmą udział w plebiscycie, który podsumowany zostanie podczas obchodów Dni Włocławka w 2010r. Do 11 czerwca będą one wyeksponowane   w holu gmachu MBP przy ulicy Warszawskiej 11/13, a na najpiękniejszą pracę konkursową głosować będą czytelnicy odwiedzający Bibliotekę.

W plebiscycie można będzie oddać tylko jeden głos. Wśród głosujących rozlosowane zostaną nagrody. Głosy anonimowe nie będą uwzględniane.

4. Autorzy prac, które spodobają się najbardziej, otrzymają nagrody. Wręczenie ich nastąpi podczas tegorocznych obchodów Dni Włocławka.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezwracania nadesłanych prac  i do wykorzystania ich w celach promocyjnych.