Opublikowano: czw, Maj 30th, 2019

“Od Szkolenia Do Zatrudnienia – YEI” Grupowe Doradztwo Zawodowe

Uczestnicy podczas zajęć grupowych z doradztwa zawodowego

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku rozpoczęło realizację grupowych zajęć z doradztwa zawodowego prowadzonych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. W projekcie uczestniczy 20 osób w wieku 18-24 lata, pochodzących z terenów Włocławka i powiatu włocławskiego, które nie uczą się, nie szkolą, nie pracują. Zajęcia prowadzone są przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku. Czterdziestogodzinne warsztaty obejmują zagadnienia z rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (listu motywacyjnego oraz CV), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także kwestii godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Zajęcia będą mieć charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają jeszcze z wielu form wsparcia m.in. indywidualnego pośrednictwa pracy, warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z  zakupem ubrań,  kursu zawodowego oraz 3 miesięczne płatnego stażu zawodowego. Wszyscy uczestnicy objęci są wsparciem opiekuńczo – wychowawczym oraz  ubezpieczeniem  NNW, a także otrzymają dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Sylwia Gadomska
CEiPM Włocławek

MartinezFilm

Informacje

ZUS ostrzega: Uwaga na fałszywe maile

17 października 2019, Możliwość komentowania ZUS ostrzega: Uwaga na fałszywe maile została wyłączona

MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych

15 października 2019, Możliwość komentowania MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych została wyłączona

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką

11 października 2019, Możliwość komentowania Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką została wyłączona

Dzieła godne wystawienia

11 października 2019, Możliwość komentowania Dzieła godne wystawienia została wyłączona

Spacer szlakiem włocławskich Żydów

11 października 2019, Możliwość komentowania Spacer szlakiem włocławskich Żydów została wyłączona

Papież-poeta na kujawskiej ziemi

10 października 2019, Możliwość komentowania Papież-poeta na kujawskiej ziemi została wyłączona

Archiwa