NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Ochronne szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

W związku z pismem, którym zwrócił się do naszej jednostki Powiatowy lekarz Weterynarii we Włocławku, z prośbą o rozpowszechnienie jego treści, przypominamy wszystkim właścicielom i posiadaczom psów oraz ich opiekunom, o obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, o którym jest mowa w art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020.1421 t.j.).

Zgodnie z zapisem cytowanej ustawy, psy powyżej 3 miesiąca życia, na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż, co 12 miesięcy, od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie zgodnie z art. 85 ust. 1a cytowanej ustawy przypominamy, że podlega karze grzywny, kto uchyla się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. W bieżącym roku strażnicy miejscy ujawnili 55 przypadków braku aktualnych zaświadczeń o zaszczepieniu psów przeciwko wściekliźnie, z tytułu czego, nałożyliśmy 26 mandatów karnych, zastosowaliśmy 28 pouczeń i skierowaliśmy jeden wniosek do Sądu Rejonowego we Włocławku o ukaranie.

SM we Włocławku