NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Ochroniarz na straży

Wtorek, 31 maja 2011 r.

Włocławska Straż Miejska podpisała porozumienia z Centrum Szkoleniowym Służb Ochrony DELTA. Słuchacze szkoły kształcący się w zawodzie pracownika ochrony będą odbywać praktyki we wspólnych patrolach ze strażnikami miejskimi.

Korzyści będą obopólne. Przyszli ochroniarze odbędą solidne praktyki, zaś municypalni zwiększą liczbę patroli na mieście. Słuchaczowi uczestniczącemu we wspólnym patrolu będzie przysługiwała ochrona prawna, jako osobie do pomocy funkcjonariuszowi publicznemu przybranej. Kodeks karny przewiduje taką instytucję prawną i chroni ją podobnie jak samego funkcjonariusza publicznego.

Praktykanci w czasie wspólnego patrolowania miasta nie będę mogli wykonywać samodzielnych czynności – np. legitymowania. Będą asystować podczas działań i wspomagać strażnika kiedy tylko wystąpi taka potrzeba, choćby podczas interwencji wobec osób agresywnych. (NS)