NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Nowy Prezes Aeroklubu Włocławskiego

W dniu 10 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Aeroklubu Włocławskiego, na którym w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu Aeroklubu Włocławskiego przez pana Sławomira Sarnowskiego, Zarząd dokonał wyboru nowego Prezesa Zarządu Aeroklubu Włocławskiego w osobie pana Pawła Budziszewskiego, wieloletniego członka Aeroklubu Włocławskiego i pilota balonowego. Jego zastępcami pozostali niezmiennie: p. Sylwia Przyłucka – Wiceprezes Zarządu i p. Marek Koziński –Wiceprezes i Dyrektor Aeroklubu Włocławskiego.

Panu Sławomirowi Sarnowskiemu dziękujemy za poświęcony Aeroklubowi wkład pracy a nowemu Prezesowi życzymy zawsze trafnych decyzji w kierowaniu Zarządem Aeroklubu Włocławskiego.

Aeroklub Włocławski