NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Od 1 stycznia dojdzie do zmian na mapie Polski. Na wniosek zainteresowanych samorządów lokalnych rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji wprowadza 232 zmiany nazw miejscowości. W Kujawsko-Pomorskiem dotyczy to wsi w ośmiu powiatach.

Zupełnie nowe nazwy otrzyma 35 miejscowości w całym kraju, w przypadku 91 istniejące nazwy zostaną zmienione, a w przypadku 107 zniesione, co oznacza przyłączenie do miejscowości sąsiednich. Łącznie nastąpi to w 96 gminach 79 powiatów w 15 województwach. Wszystkie zmiany są wynikiem propozycji przedstawionych przez zainteresowane samorządy gminne, po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami.

W Kujawsko-Pomorskiem przybywają w ten sposób dwie nowe wsie: Nowe Skudzawy (powiat rypiński, gmina Skrwilno) oraz Błenna A (powiat włocławski, gmina Izbica Kujawska).

Cztery miejscowości w powiecie brodnickim – trzy w gminie Świedziebnia i jedna w gminie Bobrowo – zmienią nazwy. Chodzi o niewielkie, porządkujące korekty. Przykładowo wieś Nowa Rokitnica będzie się od tej pory nazywała Rokitnica Nowa.

Do zniesienia nazw urzędowych miejscowości dojdzie w siedmiu powiatach naszego województwa: aleksandrowskim, chełmińskim, lipnowskim, radziejowskim, rypińskim, włocławskim i żnińskim. Najwięcej, 15 nazw odnoszących się z reguły do wyodrębnionych części większych wsi, zniesionych zostanie w gminie Lisewo (powiat chełmiński). Tereny których to dotyczy zostaną włączone do większych miejscowości, z którymi i tak dotychczas prowadzono wspólną ewidencję ludności.

Według wstępnych wyliczeń, związana ze zmianami wymiana dowodów osobistych będzie kosztować około 70 tysięcy zł. Potrzebne będą także nowe szyldy, pieczęcie urzędowe, tablice z numerami porządkowymi nieruchomości, tablice i znaki informacyjne na drogach gminnych i powiatowych oraz zmiany w dokumentacji geodezyjnej. Wydatki jednostek samorządu gminnego zostały oszacowane na 831,5 tys. złotych.

Informacje na temat zmian nazw w województwie kujawsko-pomorskim tutaj.

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego