NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Nowe hotspoty we Włocławku!

Prezydent Włocławka Andrzej PałuckiDziś prezydent Włocławka Andrzej Pałucki podpisze porozumienie z prezesem Telewizji Kablowej „SatFilm” Robertem Kowalczykiem w sprawie zainstalowania i dostarczania bezpłatnego dostępu do Internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Włocławka. Anteny zostaną zainstalowane w 6 miejscach w centrum miasta, na budynkach: Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, Cechu Rzemiosł Różnych przy placu Wolności 17, Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13, na budynkach mieszkalnym oraz Zespołu Szkół Chemicznych przy Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 22. Usługodawca zapewni dostęp do Internetu bezprzewodowego o przepustowości 2 Mbit/s / 512 kbit/s na jeden punkt dostępowy. Usługa nie będzie obejmowała jedynie aplikacji „P2P” (peer-to-peer), czyli nie będzie można korzystać np. z sieci BitTorrent. Porozumienie z „SatFilmem” zostanie zawarte na okres 5 lat. Podpisanie umowy nastąpi o godz. 10.00 w gabinecie Prezydenta (pokój nr 304).