NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Nowa ekspozycja stała w Muzeum Historii Włocławka

Od 18 stycznia 2010 r. na piętrze Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 prezentowana jest nowa ekspozycja stała dotycząca historii Włocławka z lat 1794-1945. Na salach ekspozycyjnych zgromadzono kilkaset różnego typu obiektów, w tym wiele dotychczas nie udostępnianych zwiedzającym.

Fragment nowej ekspozycji stałej w Muzeum Historii Włocławka, fot. Darek Grzelak, z archiwum MZKiD we W-ku
Fragment nowej ekspozycji stałej w Muzeum Historii Włocławka, fot. Darek Grzelak, z archiwum MZKiD we W-ku

Jej zasadniczą część stanowią pamiątki związane z przebiegiem powstań narodowych – kościuszkowskim (1794), listopadowym (1830-1831) i styczniowym (1863-1864). Wśród prezentowanych obiektów są m. in. mundury powstańcze z 1795 i 1863 r., broń biała i palna oraz dokumenty archiwalne uczestników powstańczych zrywów.

Dynamiczny rozwój Włocławka w XIX w. związany był z pojawieniem się wielkiego przemysłu. Temu zagadnieniu została poświęcona kolejna część wystawy, na której są eksponowane liczne pamiątki związane z życiem gospodarczym miasta.

Ważną rolę w życiu mieszkańców Włocławka w XIX i XX w. odegrały organizacje społeczne. Na wystawie znajdują się pamiątki po Włocławskiej Ochotniczej Straży Ogniowej, trofea sportowe Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz rekonstrukcja kurtki z odznakami członka Towarzystwa Kolarzy we Włocławku.

Ostatnia część ekspozycji została poświęcona wydarzeniom z lat I wojny światowej (1914-1918), wojny polsko-sowieckiej (1919-1921), dwudziestoleciu międzywojennemu oraz II wojny światowej (1939-1945). W tej części prezentowane są m. in. bony zastępcze Komitetu Obywatelskiego miasta Włocławka z 1914 r., ogłoszenia władz miasta z lat 1914-1921, mundury oficerów 14. pułku piechoty, broń palna z lat 1914-1939, fotografie dokumentujące obronę Włocławka w sierpniu 1920 r. oraz archiwalia z lat okupacji niemieckiej 1939-1945.

Ważnym uzupełnieniem ekspozycji są plany Włocławka z lat 1824-1924 oraz makiety nieistniejących budowli (ratusza miejskiego, kościoła św. Wojciecha i cerkwi św. Mikołaja). Ponadto prezentowane są biogramy osób pochodzących z terenu Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej zaangażowanych w powstaniach narodowych (m. in. Dionizego Mniewskiego, Kazimierza Sokołowskiego, Jan Dziewanowskiego, Józefa Dzierzbickiego, Józefa Szymanowskiego, Józefa Skarbka, Izabeli Zbiegniewskiej, Stanisława Bechiego), działalności gospodarczej i społecznej (Franciszka Tournella, Ludwika Bauera, Hugo Mühsama, Stefana Wyszyńskiego, Witolda Mystkowskiego) oraz niepodległościowej z lat 1914-1945 (Przemysława Kowalewskiego, Wojciecha Gromczyńskiego, Ignacego Misiąga, Janiny Lech).

Odrębną część ekspozycji stanowi rekonstrukcja Zakładu Fotograficznego „Karol Szałwiński”, którego wieloletnim właścicielem był Władysław Dowmont. Oprócz wyposażenia atelier pokazane zostały różne aparaty fotograficzne od lat 70. XIX w. oraz fotografie dokumentujące życie Włocławka od końca XIX w. do lat 30. XX w.

Zapraszamy do zwiedzania.