NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Nielegalne plakatowanie

Poniedziałek, 14 grudnia 2009 r.

Wywieszanie ulotek, ogłoszeń i plakatów jest możliwe tylko w miejscach do tego przeznaczonych i to za zgodą właściciela danego miejsca. Strażnicy miejscy wyciągają konsekwencje prawne wobec osób zalepiających mury, rynny czy też słupy oświetleniowe.

Kodeks wykroczeń jednoznacznie stanowi, że  każdy, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Przepis ten ma na celu ochronę estetyki miejsc publicznych. Jednak mimo restrykcji nadal częstym zjawiskiem jest ucieczka przed wydatkami związanymi z legalnym wywieszaniem ulotek na słupach ogłoszeniowych. Niestety, niezbyt uczciwe w tym zakresie są niektóre firmy kredytowe rozlepiające się gdzie popadnie.

W tym roku strażnicy nałożyli 35 mandatów karnych i skierowali 4 wnioski o ukaranie do sądu. Utrudnieniem w ściganiu tych wykroczeń jest konstrukcja samego przepisu, najkorzystniej jest zatrzymać sprawcę na gorącym uczynku, dlatego strażnicy apelują do mieszkańców o kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej w chwili, gdy zauważymy jak ktoś zanieczyszcza mury naszego miasta. Wystarczy wówczas zadzwonić na bezpłatny nr tel. 986. (NS)