NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Muzeum Historii Włocławka na 100-lecie Niepodległości RP

Muzeum Historii Włocławka, fot. arch. MZKiD we Włocławku
Muzeum Historii Włocławka, fot. arch. MZKiD we Włocławku

        Muzeum Historii Włocławka zostanie udostępnione w 2018 r. W projekcie budżetu województwa na 2017 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane środki na zakończenie modernizacji i rozbudowy muzeum oraz na organizację ekspozycji stałych. Projekt będzie obejmował zakończenie rewaloryzacji barokowych kamienic przy Starym Rynku we Włocławku rozpoczętej w 2013 r. oraz stworzenie nowoczesnych przestrzeni ekspozycyjnych obrazujących dzieje Włocławka i jego okolic od pradziejów do XX w.

W zakresie robót budowlanych projekt jest ściśle określony i przewiduje zakończenie remontu i zabezpieczenia przeciwwodnego budynków, budowę zaplecza socjalno-edukacyjnego oraz rewaloryzację, czyli przywrócenie pierwotnych form XVIII-wiecznych elewacji kamienic. Jednak najważniejszym wyzwaniem jest realizacja najwyższej jakości, atrakcyjnych edukacyjnie ekspozycji stałych – jedynego w województwie muzeum stricte historycznego.

Założenia projektowe obejmują stworzenie ekspozycji w układzie chronologicznym opartych o najciekawsze eksponaty muzealne i uzupełnianych środkami multimedialnymi. Przewiduje się wydzielenie przestrzeni chronologicznych i tematycznych obejmujących  prehistorię i średniowiecze Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej,  nowożytność (handel wiślany), powstania narodowe (od insurekcji kościuszkowskiej do powstania styczniowego), rozwój przestrzenny i przemysłowy Włocławka w XIX w., mniejszości narodowe, organizacje społeczne i sportowe powstałe w 2. poł. XIX w. oraz wydarzenia militarne – bitwę pod Włocławkiem z listopada 1914 r. i walki obronne z sierpnia 1920 r. W odrębnej przestrzeni przedstawione zostanie życie i rozwój Włocławka w latach 1918–1939 (z rekonstrukcją dawnej apteki i zakładu fotograficznego), a dalej historia 14 Pułku Piechoty, okupacja hitlerowska Włocławka i regionu oraz dzieje miasta w latach 1945–1990.

Należy się spodziewać, że istniejące od 1909 r. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zrealizuje projekt na oczekiwanym przez wszystkich poziomie. Gwarancją tego są bogate zbiory oraz kompetentny zespół naukowy, którego praca była wielokrotnie nagradzana w latach 1986–2016 przez Ministerstwo Kultury w ogólnopolskich konkursach „Wydarzenie muzealne roku”, „Sybilla” i „Zabytek Zadbany”.

MZKiD